Nieuws afdeling Sint-Oedenrode

Verslag gesprek 21-02 2022 met KBO, Dorps- Wijkraden en Welzijn De Meierij in Sint-Oedenrode.

By Nieuws Sint-Oedenrode

Wim van Meijl heet iedereen welkom en geeft aan te betreuren dat een aantal dorps- en wijkraden en wijkverenigingen niet aanwezig zijn.
Hij geeft vervolgens een korte toelichting op het concept beleidsplan.
Frans van den Heuvel benadrukt nogmaals het belang van het bouwen van woningen in de kleine kernen.
Jos Wijn heeft een aantal vragen c.q. opmerkingen, te weten: Voor het hele verslag klik hier: Gesprek Sint-Oedenrode 21-02-22 (1)

Overlegpartner bij Multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef.

By Nieuws Sint-Oedenrode

De Seniorenraad is actief betrokken bij de voorbereiding van een “multifunctionele accommodatie” in de wijk Kienehoef met circa 4000 inwoners.  In deze wijk worden twee scholen en een sporthal  afgebroken en er komt één school met een sportaccommodatie  voor terug. Tevens wordt bij de voorbereiding van deze bouwplannen meegenomen dat er in wijk Kienehoef behoefte is aan een wijkaccommodatie c.q. ontmoetingsruimte. Voor dit laatste punt zal de seniorenraad zich sterk maken.

Verslag van acties Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode.

By Nieuws Sint-Oedenrode

De Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode, heeft een bijeenkomst belegd met verenigingen die zich ook inzetten voor het welzijn van senioren. In de praktijk blijkt dat vaak dezelfde thema’s behandeld worden en dat partijen dit van elkaar niet weten. Onderwerpen als dementie – mantelzorg – eenzaamheid – langer thuis blijven wonen hebben de aandacht van verschillende belangengroeperingen.

De intentie is uitgesproken om  activiteiten gecoördineerd aan te pakken en daar waar mogelijk elkaar te ondersteunen in de uitwerking van plannen. Zo zal de seniorenraad, afdeling Sint-Oedenrode, met de zorgcoöperatie Rooi bespreken op welke wijze het project “langer thuis blijven wonen ”gezamenlijk uitgevoerd kan worden.  Verder wordt besproken of  “een seniorenwijzer” in samenwerking met Welzijn de Meierij  uitgegeven wordt.
Dit gezamenlijk overleg zal een jaarlijks terugkerend overleg worden om op deze manier goed op de hoogte te blijven van activiteiten die ondernomen worden t.b.v. het welzijn van senioren.