Category

Nieuws Veghel

Uitslag enquête  armoede  en geldgebrek onder senioren in Meierijstad.                   Augustus 2023

Beste volgers,

In het voorjaar van 2023 heeft de Seniorenraad een enquête uitgezet onder alle belangstellenden die bekend zijn via ons e-mailbestand. Ook is nog via de dorpskrantjes bekendheid gegeven aan de enquête. Ondanks dat zijn slechts een beperkt aantal mensen bereid geweest de enquête in te vullen.
Het maken en analyseren van een enquête is een complexe zaak. Bij het maken zijn niet altijd de  goede vragen gesteld.

Een van de conclusies is dat de benaderde senioren geen doorsnede zijn van doelgroep. Vooral senioren met een lagere sociale status zoals voormalige arbeiders, personen met een migratieachtergrond, laag geletterden en met mindere digitale vaardigheden, zijn onder vertegenwoordigd.
We moeten  concluderen dat de resultaten voornamelijk betrekking hebben op de digitaal vaardige sociale middengroep. Een groep waar je in eerste instantie niet gaat zoeken naar armoede.
Ondanks de conclusie  is het zeer de moeite waard  om de enquête armoede en geldgebrek onder senioren te lezen en te bestuderen. Door op de volgende link te klikken krijgt u toegang tot de uitkomst.   Enquête armoede en geldzorgen Senioren Meierijstad

Aanpassing nieuwsvoorziening

De Seniorenraad gaat vanaf januari 2023 de informatie naar haar achterban aanpassen.
De bekende nieuwsbrief die u om de twee maanden in uw mailbox kreeg, gaat
verdwijnen. Veel mensen geven aan dat er algemene informatie in staat die niet gaat
over hun regio/dorp.
Er is daarom gekozen voor een tweeledige toepassing:
1) Iedere maand kunt u nieuws lezen in uw regionale krant, zoals bijvoorbeeld, de “Mooi
Schijndel, Mooi Rooi Krant, Stadskrant Veghel en de Erpse Krant. Hierin worden
regelmatig artikelen geplaatst.
2) Rechtstreekse publicatie van alle activiteiten van de vier afdelingen op de
website: www.seniorenraadmeierijstad.nl Hieronder ziet u een screenshot van de
aangepaste homepagina van deze website. U kunt op uw afdeling klikken om direct op
de hoogte te zijn van het meest actuele nieuws wat voor u van belang is.
Wij hopen u op deze manier op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor
opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.n

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedere inwoner weet wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner kan betekenen.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich gesteund voelen als zij een beroep doen op zorg of ondersteuning.
Deze ondersteuning kan worden geboden door de onafhankelijke clientondersteuners (OCO).
Een OCO geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg, geldzaken, wonen, werk of iets wat er speelt in het gezin.
De hulp is gratis, deskundig en onafhankelijk.
Om inwoners te informeren over OCO is een flyer ontwikkeld met algemene informatie (zie bijlage).
Om zo veel mogelijk inwoners te attenderen op deze flyer willen wij u vragen deze mail binnen uw netwerk te verspreiden.

 Bestellen flyers
Wilt u fysieke flyers op uw locatie neerleggen? Dat kan!
Stuur een mail met vermelding van naam, adres en woonplaats en het gewenste aantal flyers naar: aheesakkers@meierijstad.nl.
U ontvangt de flyers dan per post. Zie inhoud flyer 2023-01 onafhankelijke clientondersteuning

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf?

(De informatie in dit artikel komt van de website van de gemeente Meierijstad.)
Hulp en ondersteuning (Wmo)
Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis? Soms lukt het niet om dit op te lossen met hulp van uw omgeving. Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welk hulp kunt u krijgen?

 • hulp in het huishouden
 • vervoer: denk aan een rolstoel, collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • aanpassingen in uw woning
 • begeleiding / dagbesteding
 • opvang
 • beschermd wonen
 • een geldbedrag om zelf de hulp te kunnen betalen die u nodig heeft

Vraag een gesprek aan
Vraag een gesprek aan met een Wmo consulent. We kijken dan samen of u hulp kunt krijgen.
Klink op de volgende link en u kunt op die pagina digitaal een gesprek aanvragen
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Zorg_en_hulp/Hulp_en_ondersteuning
U krijgt binnen 6 weken na het gesprek ene verslag met mogelijke oplossingen. U krijgt dan ook te horen hoe het verder gaat.

Eigen bijdrage
In de meeste gevallen vraagt de gemeente een bijdrage in de kosten vragen. Dit is nog maximaal € 19,- per maand (2022).

Zie ook:
Informatie of advies nodig?

Woonscans.Vooruitkijken om als senior langer thuis te kunnen blijven wonen.

 Dit artikel is een kopie uit het Brabantsdagblad van 6 november
Klik op de titel om het bericht makkelijk te kunnen lezen

VEGHEL – Geen bejaardenhuizen meer waar je als senior nog zomaar twintig jaar verzorging krijgt. Geen plek in een verzorgingshuis, als dat wenselijk blijkt. Dat betekent dat je thuis de boel in orde moet maken om er nog vele jaren fijn te kunnen wonen. Het liefst vandaag nog.
Wilma Gosselink 06-11-22, 19:52


(Esther de Bie (midden) in gesprek met senioren in het wijkgebouw Veghel Zuid. © Van Assendelft / Thomas Segers)

Zeker is dat de tientallen bezoekers aan de woonmarkt, afgelopen zaterdagmiddag in wijkgebouw Veghel-Zuid, een antwoord willen op hun vragen hoe in de toekomst fijn te wonen en te leven. ,,Senioren doen er heel verstandig aan om vroegtijdig na te denken waar ze in de toekomst willen wonen. En is dat in hun huidige huis? Wat is er dan nodig om die woning daarvoor geschikt te maken? Onder meer met deze informatiemarkt hopen we hen aan het denken te zetten,” vertelt Esther de Bie, sociaal werker bij ONS welzijn.
Dat hadden Jo (78) en Gerda (73) Deckers tot dit moment nog niet vaak gedaan, bedenken wat zij in de toekomst nodig hebben. ,,Wij wonen sinds 1973 in een ruime woning in een fijne buurt. Onze kinderen zijn uitgevlogen en vooral Jo gebruikt de vrijgekomen ruimtes nu voor zijn hobby’s,” zegt de vrouw des huizes. Hun woning heeft nog geen aanpassingen, ondanks het feit dat Gerda Deckers al vele jaren slecht loopt door een spieraandoening. ,,Misschien dat een traplift straks nodig wordt, maar of dat wel past? Daarom zou zo’n woonscan wel iets voor ons zijn.”

Woonscan
Op de woonmarkt staan stands van onder meer de Rabobank, woningcorporatie Area, Seniorenraad Meierijstad en er zijn klantmanagers van de gemeente. Gijs (82) en Riek (80) van der Velden wonen in de buurt en hebben net een workshop van zorgorganisatie Pantein bijgewoond. ,,Zo fijn al deze informatie op één plek,” zegt Riet van der Velden, even wrijvend over haar knieën die nogal wat last geven. ,,We kregen net te horen dat als je bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname naar huis gaat, je thuis alleen nog pure verpleegzorg krijgt. Er is geen personeel voor meer hulp. Dat weet ik dan alvast, want ik zal ook nog een keer onder het mes moeten. En verder is zo’n woonscan wel iets voor ons. Gaan we meteen ook regelen. Maar eerst naar de workshop van de notaris.”

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en in veel gevallen willen ze dat ook heel graag
(Rik Compagne, wethouder)

Tijdens de woonmarkt, een pilot van de gemeente, konden bezoekers zich aanmelden voor een gratis woonscan bij hen thuis. Daarmee wordt in kaart gebracht wat de woning nodig heeft om er prettig en veilig te kunnen blijven wonen. Om die aanpassingen te financieren, kunnen inwoners zich melden bij het Wmo-loket van hun gemeente. ,,Maar ook een gesprek met ons kan voor sommigen interessant zijn”, aldus Jankees Schwiebbe van de Rabobank. ,,Het biedt mensen in elk geval meer inzicht in de keuzes die ze hebben.”

Regie pakken
Esther de Bie heeft al menig gesprek over wonen en welzijn gevoerd. ,,De tijden zijn veranderd. We moeten, zeker als we ouder worden, weer de regie over ons leven pakken. Velen doen dat al, maar hulp vragen blijft voor deze generatie toch wel lastig. En we moeten elkaar meer helpen, in de straat en in de wijk.” Voor wethouder Rik Compagne (Zorg, Volksgezondheid en Wonen) zijn het eveneens roerige tijden: ,,Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en in veel gevallen willen ze dat ook heel graag. Hoe regelen we dat goed? Ook hiervoor moeten we als gemeente alle zeilen bijzetten.”

Start woonscans Veghel Zuid

Bijeenkomst zaterdag 5 november 2022
13.00 – 13.15 Inloop met koffie
13.15 – 13.30 Opening (in wijkcentrum Veghel-Zuid)

Welkomstwoord en uitleg van het pilotproject (Gemeente en Seniorenraad)

13.30 – 15.30 Informatiemarkt (in wijkcentrum Veghel-Zuid)
Gedeelte met kraampjes/tafels:
1 Gemeente (WMO) over woningaanpassingen door :klantmanagers: Blanche-Fleur Doorenbosch en Bart van Hedel?

De boodschap vanuit ons is m.i. dat het fijner is als je zelf vooruitlopend op het ouder/minder fit worden je woning naar eigen smaak aanpast ipv dat je een Wmo-badkamertje o.i.d. krijgt. Door juist hierop vooruit te lopen word je ook het minst geconfronteerd met eventuele beperkingen en kan je langer comfortabel wonen.

2.Sociaal werk (ONS Welzijn) door :Esther de Bie en Nico van Raaij
3 Seniorenraad: Roland Bos
4 KBO?
5   Area: Joost Herckenrath

      13.45 – 14.30 Workshop ronde 1 (klaslokalen de Vijfmaster)

 • Seniorenraad: opties voor levensloopbestendiger wonen
 • Notaris over de financiële mogelijkheden
 • Voorzorgcirkels (Pantein)
 • Rabobank14.45 – 15.30 Workshop ronde 2 (klaslokalen de Vijfmaster)
 • Seniorenraad: opties voor levensloopbestendiger wonen
 • Notaris over de financiële mogelijkheden
 • Voorzorgcirkels (Pantein)
 • Rabobank

15.30 – 15.45 Afsluiting
Dankwoord door Esther de Bie
Hoe kunnen mensen zich  aanmelden voor woonadviesgesprek? Dit wordt aangegeven.

 

 

Verhoging  Energietoeslag in gemeente Meierijstad.

De gemeente Meierijstad komt met een verhoging van de energietoeslag. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben en al een toeslag van 800 euro hebben gekregen, krijgen deze maand extra 500 euro uitbetaald. Inwoners zonder toeslag kunnen aanspraak maken op te totale toeslag van 1300 euro. Een aanvraag voor de toeslag kan tot 1 november worden ingediend. https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/September/Eenmalige_energietoeslag_verhoogd

Verslag gesprek 08-03 2022 met KBO, Dorps- Wijkraden en ONS welzijn in  Veghel

Wim van Meijl heet eenieder welkom en geeft na een voorstelronde een korte toelichting op het ontstaan van de Seniorenraad.
De doelstelling van de Seniorenraad is: de “Behartiging van de collectieve belangen van alle senioren in Meierijstad.
Na een periode van 5 jaar werken vanuit een centralistische opstelling heeft het Algemeen Bestuur in december 2020 een notitie Herijking Seniorenraad vastgesteld waarbij het uitgangspunt was om in de toekomst decentraal te gaan en samenwerking te zoeken met andere organisaties die ook op het terrein van het ouderenbeleid werkzaam zijn.
Het Dagelijks bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten om in gesprek te gaan met de KBO-afdelingen, Welzijnsinstellingen, Dorpsraden en Wijkraden en KBO Kring Meierijstad, onder het motto “Samen sterker, samen op pad”. Voor het hele gesprek klik hier: Gesprek Veghel 08-03-2022