20.09.2022 Verslag overleg Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode                   

By 27 september 2022oktober 5th, 2022Nieuws Sint-Oedenrode

Aanwezig: Wiel Sporken – Wil van Gerwen – André van de Warenburg – Henri van Gelder (half uurtje later  –  Wim van Meijl
Afwezig: Frans van den Berk – Roy Haver
Vooroverleg: Wiel Sporken – Wim van Meijl – Toon van der Wijst – Peter Verbraak.
Dit vooroverleg was gewenst om de samenwerking / afstemming met Senior-Rooi en Zorg Corporatie Sint-Oedenrode  (ZCR)  duidelijker in beeld te krijgen.
Toon, als afgevaardigde van ZCR, en Peter , als voorzitter van Senior-Rooi, benadrukken dat zijn geen zitting nemen in de Seniorenraad, afdeling Sint-Oedenrode, maar dat beide organisaties wel willen samenwerken in projecten t.b.v. senioren.
Dit betekent tevens dat Wiel Sporken en Wim van Meijl de “kartrekkers ”zijn van de afdeling Sint-Oedenrode en dat zij overleg over beleidszaken en projecten in Sint-Oedenrode initiëren / coördineren.

1, Overleg met KBO-afdelingen  van de kerkdorpen, dorps- en wijkraden, welzijnsorganisatie.
Als vervolg op het eerder overleg met bovengenoemde partijen, zal in het najaar een nieuw overleg gepland worden. Centraal thema zal dan zijn “leefbaarheid” in de kleine kernen, waarbij de woningbouw hét thema zal zijn. De  gemeente zal bij deze bijeenkomst uitgenodigd  woren om informatie te geven over de plannen in de verschillende kernen,
Verkeersmarkt 2023In het voorjaar 2023 staat een verkeersmarkt op het programma voor Sint-Oedenrode. Hiervoor zal een werkgroep aan de slag gaan. De voorlopige samenstelling van deze werkgroep is: Frans van den Berk – Wil van Gerwen – André van de Warenburg – Roy van Haver.
In Schijndel, op 21 november, en in Erp op 25 november, wordt een verkeersmarkt georganiseerd. De werkgroep leden ontvangen nog nadere informatie over plaats en tijdstip.
Volksuniversiteit
Zoals het er nu naar uitziet, zal in 2023 een volksuniversiteit actief zijn in Meierijstad. Nog niet duidelijk is welke rol de Seniorneraad hierbij gaat spelen. Op het moment dat dit duidelijk is, zal er mogelijk ondersteuning gevraagd word
Varia.André van de Warenburg geeft nadere info over de voedselbank
Na de vergadering is Wim van Meijl een gesprek ingegaan met Henri van Gelder. In dit gesprek heeft Wim aan Henri medegedeeld dat de communicatie van de afdeling Sint-Oedenrode op een andere manier wordt ingevuld, waaraan Henri niet meer zal participeren. Wim heeft Henri bedankt voor zijn bijdragen
Volgende afspraken:
Wiel en Wim regelen het overleg met de KBO’s en dorps- en wijkraden, welzijnsorganisatie
De werkgroep die de verkeersmarkt voorbereidt, ontvangt nog nadere info.

WvM.