Afdeling Sint-Oedenrode

Verhoging  Energietoeslag in gemeente Meierijstad.

By Afdeling Erp, Afdeling Schijndel, Afdeling Sint-Oedenrode, Afdeling Veghel, Algemene informatie

De gemeente Meierijstad komt met een verhoging van de energietoeslag. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben en al een toeslag van 800 euro hebben gekregen, krijgen deze maand extra 500 euro uitbetaald. Inwoners zonder toeslag kunnen aanspraak maken op te totale toeslag van 1300 euro. Een aanvraag voor de toeslag kan tot 1 november worden ingediend. https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/September/Eenmalige_energietoeslag_verhoogd

Commissieleden St. Oedenrode

By Afdeling Sint-Oedenrode

Commissie Wonen en Veiligheid, afdeling Sint-Oedenrode:
 Albert Latijnhouwers, lid
Cor Konings, lid
Henk Vervoort, lid
Jos Wijn, lid
Frans van den Berk, lid
Roy van Haver, lid

Commissie Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Sint-Oedenrode:
Toon van der Wijst, voorzitter
Nel van Manen, lid
Tilly van den Tillaar, lid
Jeanne van de Meulengraaf, lid
Theo Schevers, lid

Commissie Communicatie:
Bert de Graaf
Henry van Gelder

Speerpunten afdeling Sint-Oedenrode

By Afdeling Sint-Oedenrode


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;

Wonen en Veiligheid, afdeling Sint-Oedenrode
-Project Woon Scan;
-Samenvatting over de maatregelen i.v.m. Milieu plannen regering en de gevolgen.

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Sint-Oedenrode
-Eenzaamheid  – Mantelzorg – Dementie. Omdat veel organisaties al bezig zijn met deze thema’s, is het van belang te weten wie wat doet en of partijen hierbij elkaar kunnen ondersteunen.
-Seniorenwijzer. In 2019 zal onderzocht worden op welke wijze belangrijke informatie voor senioren onder de aandacht gebracht kan worden. Hierbij wordt meegenomen of deze Meierijstad-breed of lokaal (alleen in Sint-Oedenrode)  uitgegeven moet worden.
-Project voorlichting: “Verantwoord en veilig  thuis blijven wonen” met de mogelijkheden die thuis voorhanden zijn.
-Project  “positieve gezondheidszorg en actief en gezond ouder worden” , omzetten in een praktisch programma.   “IkWoonLeefZorg.nl”, een online platform voor senioren over mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen Wij zullen deze bezoeken en deze programma’s omzetten naar mogelijkheden binnen Meierijstad.
-Huisvesting voor senioren;
-Verkeersveiligheid;
Thema-gerichte informatie,  zoals veranderingen op de energiemarkt – toeslagenbeleid van de overheid ( o.a. huurtoeslag – zorgtoeslag)

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/