Afdeling Sint-Oedenrode

Speerpunten afdeling Sint-Oedenrode

By Afdeling Sint-Oedenrode


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;

Wonen en Veiligheid, afdeling Sint-Oedenrode
uitvoeren woonscans: dit houdt in: beoordelen of een woning geschikt is om zo lang
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
-woonprojecten voor ouderen uitwerken
-voorlichting over verkeersveiligheid: hiervoor worden verkeersmarkten georganiseerd

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Sint-Oedenrode
-Eenzaamheid  – Mantelzorg – Dementie. Omdat veel organisaties al bezig zijn met deze thema’s, is het van belang te weten wie wat doet en of partijen hierbij elkaar kunnen ondersteunen.
-Project voorlichting: “Verantwoord en veilig  thuis blijven wonen” met de mogelijkheden die thuis voorhanden zijn.
-Project  “positieve gezondheidszorg en actief en gezond ouder worden” , omzetten in een praktisch programma.   “IkWoonLeefZorg.nl”, een online platform voor senioren over mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen Wij zullen deze bezoeken en deze programma’s omzetten naar mogelijkheden binnen Meierijstad.
-Huisvesting voor senioren;
-Verkeersveiligheid;
Thema-gerichte informatie,  zoals veranderingen op de energiemarkt – toeslagenbeleid van de overheid ( o.a. huurtoeslag – zorgtoeslag)

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/