Commissies afdeling Sint-Oedenrode

Commissieleden St. Oedenrode

By Afdeling Sint-Oedenrode

Commissie Wonen en Veiligheid, afdeling Sint-Oedenrode:
 Albert Latijnhouwers, lid
Cor Koning, lid
Henk Vervoort, lid
Jos Wijn, lid
Flip Molhuijsen, lid
Frans van den Berk, lid
Roy van Haver, lid
Willemijn Frijlink, lid

Commissie Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Sint-Oedenrode:
Toon van der Wijst, voorzitter
Nel van Manen, lid
Tilly van den Tillaar, lid
Jeanne van de Meulengraaf, lid

Overlegpartner bij Multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef.

By Afdeling Sint-Oedenrode

De Seniorenraad is actief betrokken bij de voorbereiding van een “multifunctionele accommodatie” in de wijk Kienehoef met circa 4000 inwoners.  In deze wijk worden twee scholen en een sporthal  afgebroken en er komt één school met een sportaccommodatie  voor terug. Tevens wordt bij de voorbereiding van deze bouwplannen meegenomen dat er in wijk Kienehoef behoefte is aan een wijkaccommodatie c.q. ontmoetingsruimte. Voor dit laatste punt zal de seniorenraad zich sterk maken.

Verslag van acties Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode.

By Afdeling Sint-Oedenrode

 Op 28 maart jl. heeft de Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode, een bijeenkomst belegd met verenigingen die zich ook inzetten voor het welzijn van senioren. In de praktijk blijkt dat vaak dezelfde thema’s behandeld worden en dat partijen dit van elkaar niet weten. Onderwerpen als dementie – mantelzorg – eenzaamheid – langer thuis blijven wonen hebben de aandacht van verschillende belangengroeperingen.

Op 28 maart jl. is de intentie uitgesproken om  activiteiten gecoördineerd aan te pakken en daar waar mogelijk elkaar te ondersteunen in de uitwerking van plannen. Zo zal de seniorenraad, afdeling Sint-Oedenrode, met de zorgcoöperatie Rooi bespreken op welke wijze het project “langer thuis blijven wonen ”gezamenlijk uitgevoerd kan worden.  Verder wordt besproken of  “een seniorenwijzer” in samenwerking met Welzijn de Meierij  uitgegeven wordt.
Dit gezamenlijk overleg zal een jaarlijks terugkerend overleg worden om op deze manier goed op de hoogte te blijven van activiteiten die ondernomen worden t.b.v. het welzijn van senioren.

 

Speerpunten afdeling Sint-Oedenrode in 2019

By Afdeling Sint-Oedenrode


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:

Wonen en Veiligheid, afdeling Sint-Oedenrode
-Project Woon Scan;
-Samenvatting over de maatregelen i.v.m. Milieu plannen regering en de gevolgen.

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Sint-Oedenrode
-Eenzaamheid  – Mantelzorg – Dementie. Omdat veel organisaties al bezig zijn met deze thema’s, is het van belang te weten wie wat doet en of partijen hierbij elkaar kunnen ondersteunen.
-Seniorenwijzer. In 2019 zal onderzocht worden op welke wijze belangrijke informatie voor senioren onder de aandacht gebracht kan worden. Hierbij wordt meegenomen of deze Meierijstad-breed of lokaal (alleen in Sint-Oedenrode)  uitgegeven moet worden.
-Project voorlichting: “Verantwoord en veilig  thuis blijven wonen” met de mogelijkheden die thuis voorhanden zijn.
-Project  “positieve gezondheidszorg en actief en gezond ouder worden” , omzetten in een praktisch programma.   “IkWoonLeefZorg.nl”, een online platform voor senioren over mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen Wij zullen deze bezoeken en deze programma’s omzetten naar mogelijkheden binnen Meierijstad.
-Huisvesting voor senioren;
-Verkeersveiligheid;
Thema-gerichte informatie,  zoals veranderingen op de energiemarkt – toeslagenbeleid van de overheid ( o.a. huurtoeslag – zorgtoeslag)

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/