Vergadering / overleg 2021

18-12 Overleg met welzijnsinstellingen
16-12 Vergadering AB SRM locatie Laverhof Barbara.
07-12
Ambtelijk overleg met DB Bestuurscentrum St Oedenrode
07-12 Vergadering DB locatie Laverhof Barbara
25-11 Vergadering AB SRM locatie Laverhof Barbara. Vergadering vervalt
16-11  Overleg commissie communicatie locatie Laverhof Barbara
04-11 DB vergadering locatie Laverhof Barbara
02-11  Overleg DB met pp Lokaal Meijerij Bestuurscentrum St Oedenrode
28-10 Overleg DB met wethouder Rick Compagne Bestuurscentrum St. Oedenrode
26-10 Verkennend gesprek Woningaanpassingen, Bestuurs- centrum St. Oedenrode
25-10 Stakeholders bijeenkomst Woonmij
20-10 Overleg met welzijnsinstellingen
02-09 Ambtelijk overleg met DB Bestuurscentrum St Oedenrode
20-10 Overleg DB met  voorzitters Kbo’s Veghel, wijk- en dorpsraden locatie Zijtaart
18-10 Overleg DB met voorzitters Kbo’s  St Oedenrode, wijk- en dorpsraden locatie Odendaal St. Oedenrode
14-10 Vergadering AB SRM locatie Laverhof Barbara
12-10 Overleg DB met voorzitters Kbo’s  Schijndel, wijk- en dorpsraden locatie Laverhof Barbara
06-10 Overleg DB met pp Hart locatie Basisschool de Beemd
23-09 Wooncafé Vitaal wonen voor senioren
02-09 Overleg DB met wethouder Rick Compagne Bestuurscentrum St. Oedenrode
19-08 Vergadering AB SRM locatie Laverhof Barbara
30-07 Overleg Laverhof over uitbreiding Laverhoven
26-07 DB in herstart overleg met de afdelingen Schijndel, Veghel en St. Oedenrode
22-07 DB overleg als voorbereiding op 26 juli
08-07  Vergadering Algemeen Bestuur SRM locatie Laverhof Barbara
10-06 Vergadering DB SRM locatie Laverhof Barbara
27-05  Ambtelijk overleg met DB Bestuurscentrum St Oedenrode
04-03 Overleg DB met wethouder Rick Compagne Bestuurscentrum St. Oedenrode
18-02 Vergadering DB SRM locatie Laverhof Barbara

Vergadering / overleg 2022

07-03 Overleg DB met wethouder Rick Compagne
21-01  Nieuwjaarsbijeenkomst SRM