Nieuws

Naar Den Haag voor je pensioen op vrijdag 1 november as

By | Nieuws | No Comments

Onderstaande actie is afgelast wegens te weinig deelname!

Persbericht
Info: Peter Bok tel. 06 51118989 / pfgsbok@gmail.com Coördinator Noord-Brabant.
Waarom?
8.000.000 mensen in Nederland die geraakt worden door de korting op pensioen. Bent u het ook meer dan zat, Kom dus op 1 november op voor je door jezelf gespaarde geld!!!!

Wat willen we?
1. De rekenrente naar 3,5%!
2. Geen verplichte belegging in staatsobligaties
3. Handhaven huidig pensioenstelsel!
4. DNB van bindend advies naar vrijblijvend advies m.b.t. rekenrente!
5. Parlementaire enquête naar  opzet van Rutte, Dijsselbloem, Knot en Koolmees!

Op het Malieveld zullen diverse sprekers op het podium komen van:
– pensioenfondsen,
– financieel experts,
– ouderenorganisaties,
– alleen vakbonden die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
– alleen politieke partijen die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
– en de verantwoordelijke minister Koolmees.

Planning:

Vanuit elke provincie rijden er 2 bussen richting Den Haag. Routes worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Voor meer informatie over tijden en overig nieuws:
Zie facebook Breed protest tegen de pensioenroof
en voor deelname pensioenactie2019@gmail.com

Nieuwsbrief september 2019

By | Nieuws | No Comments

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief september )

1. Constructieve kennismaking met nieuwe wethouder Rik Compagne
2. Sociale alarmering.  Wat is het en voor wie?
3. Omroep Meierij besteedt veel aandacht aan herdenking bevrijding
4. Voorlopige uitslag zwembad enquête

 

Nieuwsbrief juli 2019

By | Nieuws | No Comments

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief juli 2019 
Seniorenraad en KBO tegen het voornemen van het college Meierijstad.
Het College is voornemens om vanaf 2021 te stoppen met het
opnemen van wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Dit zou een structureel voordeel van €20.000 euro moeten opleveren voor de gemeente.

Voorstel intensieve samenwerking KBO –Rooi –  Zorgcoöperatie Rooi – Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode.
In Sint-Oedenrode hebben bovenstaande organisaties de intentie uitgesproken gezamenlijk projecten aan te pakken die het welzijn van senioren bevorderen.

Seniorenraad en het herstel van de Volksuniversiteit in Meierijstad
Na intensief overleg met andere cursusaanbieders in onze gemeente blijkt dat er  een duidelijk verschil is tussen de Welzijnsorganisaties en de Volksuniversiteit m.b.t.  de doelgroepen die benaderd worden. Ook het niveau van het cursusaanbod is verschillend. .

Verzoek om deel te nemen aan de enquête naar een locatie zwemvoorziening in Sint-Oedenrode en Veghe
l

Klik om de enquête in te vullen op de link hieronder.

https://www.getfeedback.com/r/OIfa0p0W

 

Enquête Volksuniversiteit

By | Nieuws | No Comments

Seniorenraad wil herstel van Volksuniversiteit in Meierijstad.
De seniorenraad peilt de behoefte aan een Volksuniversiteit met behulp van een korte enquête. Heeft u deze enquête nog niet ingevuld, dan kunt u dat hier alsnog doen. Klik op onderstaande rode link.

Naar Enquête Volksuniversiteit

 Wat is een volksuniversiteit?
Als onderdeel van het regionale maatschappelijke bestel wil een Volksuniversiteit  alle  inwoners van het verzorgingsgebied een aanbod doen voor een “Leven lang Leren”. Een volksuniversiteit is een bemiddelende, dienstverlenende organisatie, veelzijdig en toegankelijk waar iedereen ten behoeve van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling terecht kan ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond.
Deze instelling wil daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het welzijn, de integratie en de participatie van de inwoners in de huidige maatschappij.
De instelling werkt zonder winstoogmerk.
De Volksuniversiteit dient  bereikbaar te zijn voor de gehele lokale gemeenschap met een kwalitatief hoogwaardig educatief cursusaanbod.

Nieuwsbrief maart 2019

By | Nieuws | No Comments

Belangrijkste onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

  1. Seniorenraad Meierijstad organiseert een grote verkeersmarkt

De Seniorenraad organiseert een verkeersmarkt “Veilig de weg op“, op donderdagmiddag 21 maart 2019 vanaf 13.30 inloop tot 17.00 uur, in de “Podiumzaal” van S.C.C. ‘t Spectrum in Schijndel. Om 14.00 uur is er een welkomstwoord van de voorzitter, waarna wethouder Witlox de middag opent. Het bijwonen van de middag is gratis. Dit wordt een actieve middag met uitleg van deskundigen over diverse opfriscursussen zoals:

2.  Speerpunten Seniorenraad 2019 nu te lezen op onze website
Bent u geïnteresseerd in de onderwerpen waarmee de Seniorenraad in  2019 aan de slag gaat?  De speerpunten voor 2019 kunt u vinden op onze website op de pagina commissies:
https://seniorenraadmeierijstad.nl/commissies-2/

3. Waarvoor kun je bij onze Convenantpartner Welzijn De Meierij terecht?

Welzijnsorganisatie Welzijn De Meierij is er voor alle inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel en met name voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze sociaal werkers en vrijwilligers brengen mensen met elkaar in contact.

Voor meer informatie lees de volledige nieuwsbrief in onze bibliotheek.
Klik hier nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief januari 2019

By | Nieuws | No Comments

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen besproken:

  1. Excursie naar het Pieter Brueghelhuis in Veghel. Lees wat voor mogelijkheden er hier voor u liggen.
  2. Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari jl. van de Seniorenraad.
  3. Meepraten bij de invulling van het Sociaal Domein in onze gemeente door de Seniorenraad. Wat moet u zich daarbij voorstellen?
  4. Oproep aan alle senioren zich aan te melden op onze website. Hier kunt u lezen waarom uw stem telt.

Voor de hele nieuwsbrief klik op de volgende link:
Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief 5 oktober 2018

By | Nieuws | No Comments

Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad.
Deze maand met de volgende onderwerpen:

  1. Seniorenraad Meierijstad kaart mantelzorgwoningen problematiek aan bij gemeente Meierijstad.
  2. Gemeente Meierijstad honoreert plan project “Cursus Weggebruik Ouderen”, Seniorenraad met subsidie
  3. Ook Seniorenraad Meierijstad doet mee met Rabobank Clubkas Campagne.

Belangrijk!!

Als uw gegevens veranderen vergeet dan niet uw nieuwe telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan ons.

Onderwerpen en ideeën.

Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de Seniorenraad geef dat dan aan ons door. E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl

Voor de volledige nieuwsbrief kijk in onze bibliotheek!!

Veel leesplezier! Het bestuur van de seniorenraadmeierijstad.

Nieuwsbrief 3 juli 2018

By | Nieuws | No Comments

Voorwoord van de voorzitter.

Het heeft een tijdje geduurd, maar hier is dan toch, de eerste nieuwsbrief van de Seniorenraad Meierijstad. Het feit dat u lang hebt moeten wachten op nieuws heeft te maken met de bemensing van de commissies in, met name, Veghel. Het bestuur heeft gemeend niet langer te willen wachten, met nieuws naar onze achterban, ondanks dat de commissies nog niet volledig bezet zijn. Het bestuur wil graag de senioren informeren over onderwerpen die actueel zijn, tevens wil het bestuur graag nog meer mailadressen van senioren om meningen te vragen over bepaalde onderwerpen.

Wim van Meijl.

Voor de volledige nieuwsbrief  klink op de volgende link: Nieuwsbrief 3 juli 2018

 

Jaarverslag SRM 2017

By | Nieuws | No Comments

Datum    : 24 januari 2018

Van         : Algemeen secretaris

Hoewel in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement wordt gesproken over een verplichting tot het opstellen van een jaarverslag, heeft het dagelijks bestuur een overzicht gemaakt van al hetgeen waar de Seniorenraad Meierijstad zich mee heeft beziggehouden nadat op 24 januari 2017, tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Spectrum te Schijndel, door de notaris de oprichtingsakte werd gepasseerd.

Lees verder door een klik op de titel

Read More