Nieuws

IN MEMORIAM WIM VAN DER SCHOOT.

By | Nieuws | No Comments

Even een paar weken rustig aan doen………………………………………………………………………!

Dat zijn de laatste woorden geweest die Wim van der Schoot afgelopen week tegen me zei.
Zijn echtgenote Mientje moest voor een behandeling naar het ziekenhuis en als ze dan weer thuis was wilde hij bij haar zijn. Ik mocht dus die paar weken niet op hem rekenen. Zo wie zo was dat iets aparts voor Wim. “Als je tijd hebt ben je ergens mee bezig”, zei hij vaak tegen me. Het zal niet meer zo zijn.
We hebben Wim een tijd geleden gevraagd zitting te nemen in de Commissie Wonen & Veiligheid van de Seniorenraad Meierijstad mede vanwege zijn onverzettelijkheid, betrokkenheid en passie die hij voor zijn werkzaamheden kon opbrengen. Hij was niet te stuiten. Mede door zijn persoonlijke contacten had hij bij velen een gemakkelijke ingang. Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Hij organiseerde samen met anderen de succesvolle “Verkeersmarkt” en had volop plannen voor de herhalingscursussen.

Nu de onlangs ingeschreven “Stichting Schijndel Hartsave” technische mensen nodig had werd Wim één van de beschikbare “technisch beheerders”. In een mum van tijd fietste hij in Schijndel en Wijbosch rond om de bestaande AED’s te inventariseren. Met de fiets en zijn herkenbare kratje en zijn petje op was dat een kolfje naar zijn hand. Hij nam het zelfs het bestuur kwalijk als die niet meteen actie ondernam of direct reageerde op zijn vragen. Gegevens tot in detail, foto’s, geschetste plattegronden, memo’s alles leverde hij aan om het dossier zo volledig mogelijk te maken. Nu de voorbereidende fase achter de rug is kwam voor Wim het mooie werk: de contacten met de betrokkenen.

Afgelopen woensdagmiddag bereikte ons het bericht dat Wim als gevolg van hartfalen, hoe cynisch kan het zijn, plotseling was overleden. Terwijl hij s’ morgens nog bij de arts was geweest had hij toch de zorgplicht voor zijn echtgenote weer op zich genomen en was de woensdag weer een gewone dag. In de middag sloeg het noodlot toe. De hulp kwam te laat en Wim overleed.
Behalve zijn familie, vrienden en kennissen zullen ook wij het voortaan zonder Wim moeten doen. Dat zal niet meevallen. Ik denk dat we hem nog heel vaak zullen missen.
Moge hij rusten in vrede. Tenminste …………………. als hij daar tijd voor heeft. Bij ons is het werk niet af. Dat zal ons nog lang aan Wim herinneren. En daar zijn we blij om.

Wij wensen Mientje, kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte voor de toekomst.

Dag Wim.

Eric de Goeij, Voorzitter Cie. Wonen & Veiligheid

Mede namens het Bestuur van de Seniorenraad Meierijstad.

 

Nieuwsbrief januari 2020

By | Nieuws | No Comments

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief januari 2020  )

Nieuw convenant gesloten tussen Seniorenraad en de gemeente Meierijstad.
Dit convenant is voor onbepaalde tijd afgesloten.Het nieuwe convenant is op 13 januari jl. tijdens een bijeenkomst in het Spectrum getekend, onder toeziend oog van alle overige convenantpartners, belangstellenden en burgemeester Kees van Rooij, door wethouder Rik Compagne, voorzitter Wim van Meijl en secretaris Ben Merx.
Seniorenraad zoekt actieve ouderen vooral voor de afdeling Veghel e.o
De Seniorenraad zoekt actieve ouderen die graag mee willen denken op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.
-Besluit Meierijstad Zwembaden
De gemeente Meierijstad heeft besloten de zwembaden in Sint.-Oedenrode en Veghel in het centrum van beide deelgemeenten te handhaven.

Ben Merx en Hans Vlasblom onderscheiden.

By | Nieuws | No Comments

Tijdens de bijeenkomst van 13 januari jl. werden Ben en Hans tijdens de avond verrast door burgemeester Kees van Rooij.  Hij zette beide heren in het zonnetje door te wijzen op hun grote inzet als vrijwilliger. Zij zetten zich al jarenlang in voor de belangen van senioren in Schijndel en nu Meierijstad. Zij behoren tot de oprichters van zowel de Schijndelse Seniorenraad als de Seniorenraad Meierijstad. Ben Merx en Hans Vlasblom ontvingen hiervoor een koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Van links naar rechts:
Jes en Ben Merx
Hans Vlasblom
Burgemeester Kees van Rooij

Nieuwsbrief november 2019

By | Nieuws | No Comments

Seniorenraad Meierijstad maakt zich sterk voor twee actuele zaken in Sint-Oedenrode

1.Multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef
De Seniorenraad maakt zich zorgen over het mogelijke gebrek aan financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze accommodatie omdat de financiële middelen hiervoor uit het onderwijsbudget zouden moeten komen.
2.  Locatie nieuw Zwembad
 De Seniorenraad wil dat alle opties voor een locatie van het zwembad, met voors en tegens, in beeld komen zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Uiteraard moeten alle belangen zo goed mogelijk afgewogen worden. Wij zouden het wel op prijs stellen als gedegen wordt onderzocht wat het zou betekenen als de huidige locatie behouden blijft.
3.Laatste keer “Blijverslening”  
In het kader van het Kabinetsbeleid dat senioren langer in hun woning moeten blijven wonen zijn door de voormalige Seniorenraad Schijndel een 125-tal woonscans uitgevoerd door vrijwilligers en vrijwilligsters met een bouwkundige en een zorg achtergrond, en hebben de deelnemers aan de woonscan een uitgebreid rapport hebben ontvangen.
Voor de complete nieuwsbrief klik op de link: Nieuwsbrief november 2019

Naar Den Haag voor je pensioen op vrijdag 1 november as

By | Nieuws | No Comments

Onderstaande actie is afgelast wegens te weinig deelname!

Persbericht
Info: Peter Bok tel. 06 51118989 / pfgsbok@gmail.com Coördinator Noord-Brabant.
Waarom?
8.000.000 mensen in Nederland die geraakt worden door de korting op pensioen. Bent u het ook meer dan zat, Kom dus op 1 november op voor je door jezelf gespaarde geld!!!!

Wat willen we?
1. De rekenrente naar 3,5%!
2. Geen verplichte belegging in staatsobligaties
3. Handhaven huidig pensioenstelsel!
4. DNB van bindend advies naar vrijblijvend advies m.b.t. rekenrente!
5. Parlementaire enquête naar  opzet van Rutte, Dijsselbloem, Knot en Koolmees!

Op het Malieveld zullen diverse sprekers op het podium komen van:
– pensioenfondsen,
– financieel experts,
– ouderenorganisaties,
– alleen vakbonden die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
– alleen politieke partijen die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
– en de verantwoordelijke minister Koolmees.

Planning:

Vanuit elke provincie rijden er 2 bussen richting Den Haag. Routes worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Voor meer informatie over tijden en overig nieuws:
Zie facebook Breed protest tegen de pensioenroof
en voor deelname pensioenactie2019@gmail.com

Nieuwsbrief september 2019

By | Nieuws | No Comments

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief september )

1. Constructieve kennismaking met nieuwe wethouder Rik Compagne
2. Sociale alarmering.  Wat is het en voor wie?
3. Omroep Meierij besteedt veel aandacht aan herdenking bevrijding
4. Voorlopige uitslag zwembad enquête

 

Nieuwsbrief juli 2019

By | Nieuws | No Comments

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief juli 2019 
Seniorenraad en KBO tegen het voornemen van het college Meierijstad.
Het College is voornemens om vanaf 2021 te stoppen met het
opnemen van wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Dit zou een structureel voordeel van €20.000 euro moeten opleveren voor de gemeente.

Voorstel intensieve samenwerking KBO –Rooi –  Zorgcoöperatie Rooi – Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode.
In Sint-Oedenrode hebben bovenstaande organisaties de intentie uitgesproken gezamenlijk projecten aan te pakken die het welzijn van senioren bevorderen.

Seniorenraad en het herstel van de Volksuniversiteit in Meierijstad
Na intensief overleg met andere cursusaanbieders in onze gemeente blijkt dat er  een duidelijk verschil is tussen de Welzijnsorganisaties en de Volksuniversiteit m.b.t.  de doelgroepen die benaderd worden. Ook het niveau van het cursusaanbod is verschillend. .

Verzoek om deel te nemen aan de enquête naar een locatie zwemvoorziening in Sint-Oedenrode en Veghe
l

Klik om de enquête in te vullen op de link hieronder.

https://www.getfeedback.com/r/OIfa0p0W

 

Enquête Volksuniversiteit

By | Nieuws | No Comments

Seniorenraad wil herstel van Volksuniversiteit in Meierijstad.
De seniorenraad peilt de behoefte aan een Volksuniversiteit met behulp van een korte enquête. Heeft u deze enquête nog niet ingevuld, dan kunt u dat hier alsnog doen. Klik op onderstaande rode link.

Naar Enquête Volksuniversiteit

 Wat is een volksuniversiteit?
Als onderdeel van het regionale maatschappelijke bestel wil een Volksuniversiteit  alle  inwoners van het verzorgingsgebied een aanbod doen voor een “Leven lang Leren”. Een volksuniversiteit is een bemiddelende, dienstverlenende organisatie, veelzijdig en toegankelijk waar iedereen ten behoeve van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling terecht kan ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond.
Deze instelling wil daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het welzijn, de integratie en de participatie van de inwoners in de huidige maatschappij.
De instelling werkt zonder winstoogmerk.
De Volksuniversiteit dient  bereikbaar te zijn voor de gehele lokale gemeenschap met een kwalitatief hoogwaardig educatief cursusaanbod.

Nieuwsbrief maart 2019

By | Nieuws | No Comments

Belangrijkste onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

  1. Seniorenraad Meierijstad organiseert een grote verkeersmarkt

De Seniorenraad organiseert een verkeersmarkt “Veilig de weg op“, op donderdagmiddag 21 maart 2019 vanaf 13.30 inloop tot 17.00 uur, in de “Podiumzaal” van S.C.C. ‘t Spectrum in Schijndel. Om 14.00 uur is er een welkomstwoord van de voorzitter, waarna wethouder Witlox de middag opent. Het bijwonen van de middag is gratis. Dit wordt een actieve middag met uitleg van deskundigen over diverse opfriscursussen zoals:

2.  Speerpunten Seniorenraad 2019 nu te lezen op onze website
Bent u geïnteresseerd in de onderwerpen waarmee de Seniorenraad in  2019 aan de slag gaat?  De speerpunten voor 2019 kunt u vinden op onze website op de pagina commissies:
https://seniorenraadmeierijstad.nl/commissies-2/

3. Waarvoor kun je bij onze Convenantpartner Welzijn De Meierij terecht?

Welzijnsorganisatie Welzijn De Meierij is er voor alle inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel en met name voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze sociaal werkers en vrijwilligers brengen mensen met elkaar in contact.

Voor meer informatie lees de volledige nieuwsbrief in onze bibliotheek.
Klik hier nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief januari 2019

By | Nieuws | No Comments

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen besproken:

  1. Excursie naar het Pieter Brueghelhuis in Veghel. Lees wat voor mogelijkheden er hier voor u liggen.
  2. Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari jl. van de Seniorenraad.
  3. Meepraten bij de invulling van het Sociaal Domein in onze gemeente door de Seniorenraad. Wat moet u zich daarbij voorstellen?
  4. Oproep aan alle senioren zich aan te melden op onze website. Hier kunt u lezen waarom uw stem telt.

Voor de hele nieuwsbrief klik op de volgende link:
Nieuwsbrief januari 2019