Verslag gesprek 21-02 2022 met KBO, Dorps- Wijkraden en Welzijn De Meierij in Sint-Oedenrode.

Wim van Meijl heet iedereen welkom en geeft aan te betreuren dat een aantal dorps- en wijkraden en wijkverenigingen niet aanwezig zijn.
Hij geeft vervolgens een korte toelichting op het concept beleidsplan.
Frans van den Heuvel benadrukt nogmaals het belang van het bouwen van woningen in de kleine kernen.
Jos Wijn heeft een aantal vragen c.q. opmerkingen, te weten: Voor het hele verslag klik hier: Gesprek Sint-Oedenrode 21-02-22 (1)