Afdeling Schijndel

Verhoging  Energietoeslag in gemeente Meierijstad.

By Afdeling Erp, Afdeling Schijndel, Afdeling Sint-Oedenrode, Afdeling Veghel, Algemene informatie

De gemeente Meierijstad komt met een verhoging van de energietoeslag. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben en al een toeslag van 800 euro hebben gekregen, krijgen deze maand extra 500 euro uitbetaald. Inwoners zonder toeslag kunnen aanspraak maken op te totale toeslag van 1300 euro. Een aanvraag voor de toeslag kan tot 1 november worden ingediend. https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/September/Eenmalige_energietoeslag_verhoogd

Commissieleden Schijndel

By Afdeling Schijndel

Afdeling Schijndel
Henk Kapteijns, voorzitter

Wonen en Veiligheid, afdeling Schijndel
Eric de Goeij                              Vz., W & V
Jan Aalders                               Secretaris
Frans Smits                               lid
Thea Haeve                               lid
Ton Kremers                             lid

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Schijndel:

Til van den Berg              Vz., Z, W & D
Wim Compier                   Vz., Z, W & D
Anny Wouters                 Ouderenadviseur
Clientondersteuning
Joke Hooijdonk                lid
Janus van Weert              lid
Jan Mettler                        lid
Jeanne van Heertum       lid
Inge Kools                         lid

Commissie Communicatie
Anton Valkx

 

Speerpunten afdeling Schijndel

By Afdeling Schijndel

In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;

Wonen & Veiligheid, afdeling Schijndel
-Follow Up Verkeersmarkt: Veiligheid van senioren in het verkeer (doorlopend);
-Project B’ons Thuis;
-Project Mantelzorgwoning;
-Project Blijvers lening;
-Project Sleutelkluisjes (doorlopend);
-Project Woonscan (doorlopend)

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Schijndel
-Project eenzaamheid (doorlopend);
-Kwiekroute;
-Mantelzorg;
-Onderzoek gemeentelijke dienstverlening en participatie.

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/