All Posts By

Henk van Esch

Uitslag enquête  armoede  en geldgebrek onder senioren in Meierijstad.                   Augustus 2023

Beste volgers,

In het voorjaar van 2023 heeft de Seniorenraad een enquête uitgezet onder alle belangstellenden die bekend zijn via ons e-mailbestand. Ook is nog via de dorpskrantjes bekendheid gegeven aan de enquête. Ondanks dat zijn slechts een beperkt aantal mensen bereid geweest de enquête in te vullen.
Het maken en analyseren van een enquête is een complexe zaak. Bij het maken zijn niet altijd de  goede vragen gesteld.

Een van de conclusies is dat de benaderde senioren geen doorsnede zijn van doelgroep. Vooral senioren met een lagere sociale status zoals voormalige arbeiders, personen met een migratieachtergrond, laag geletterden en met mindere digitale vaardigheden, zijn onder vertegenwoordigd.
We moeten  concluderen dat de resultaten voornamelijk betrekking hebben op de digitaal vaardige sociale middengroep. Een groep waar je in eerste instantie niet gaat zoeken naar armoede.
Ondanks de conclusie  is het zeer de moeite waard  om de enquête armoede en geldgebrek onder senioren te lezen en te bestuderen. Door op de volgende link te klikken krijgt u toegang tot de uitkomst.   Enquête armoede en geldzorgen Senioren Meierijstad

Fit en Gezond dag Schijndel – 6 juli 2023

Je gelukkig voelen. Lekker in je vel zitten. Bewegen. Mensen ontmoeten. Al deze dingen samen zeggen iets over hoe vitaal iemand is. Fit en vitaal blijven is gezond voor iedereen. Om u daarbij te helpen, organiseren gemeente Meierijstad, GGD Hart voor Brabant, Welzijn de Meierij en ONS Welzijn op donderdag 6 juli een Fit en gezond dag voor 55+ers in Meierijstad

U kunt op deze dag gratis deelnemen aan de workshops ‘Meijerijstad Vitaal’, ‘Voeding’, ‘Walking sports’, ‘Stoelyoga’ en ‘Valpreventie’. U krijgt allerlei informatie over een goede, beweeglijke en gezonde leefstijl en de mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente. Ook is er ruimte om uw leeftijd- en buurtgenoten te ontmoeten.

Datum: Donderdag 6 juli 2023
Tijdstip: 13:15 – 16:30 uur (inloop vanaf 12:45 uur)
Locatie: KVS’17 Korfbalvereniging, Rooseheide 14 in Schijndel

U kunt zich aanmelden via de link: https://forms.office.com/e/Bxdr2u5hbG. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U ontvangt een bevestiging. Deelname is gratis.

Drukbezochte verkeersmarkt bij Helden van Kien

Seniorenraad Meierijstad afd. Sint-Oedenrode blij met drukbezochte verkeersmarkt bij Helden van Kien

 Behalve Anja van Wanrooij en Frans van den Berk, leden van de seniorenraad (SRM), kijkt ook algemeen voorzitter Wim van Meijl met grote tevredenheid terug op de verkeersmarkt die afgelopen vrijdag werd gehouden. Er kwamen zo’n 120 belangstellenden naar de Helden van Kien.

De reden voor deze verkeersmarkt, waar nog een aantal SRM-vrijwilligers bij betrokken waren, is om senioren goed te informeren over hun veiligheid in het hedendaagse verkeer. Mensen willen zo lang mogelijk mobiel blijven, maar hoe kan dat zo veilig mogelijk?,,Als maatschappij willen we de ouderen zo lang mogelijk veilig in het verkeer  houden,” zegt Van Wanrooij. ,,Daarvoor is het onder meer nodig dat je bekend bent met de veranderingen in het verkeer en de verkeersregels goed kent. Zo kun je nog lang en met veel plezier door ons mooie Brabantse landschap rijden.”

DE CIJFERS

Het afgelopen jaar overleden er in Nederland 737 mensen in het verkeer (waarvan 140 in Brabant). Hiervan had 65% de leeftijd van vijftig jaar of ouder. Vooral het stijgende cijfer van het aantal verkeersdoden onder 80-plussers is zorgelijk. Waar er in 2021 nog 117 mensen omkwamen, waren dit er in 2022 maar liefst 178. Dit komt vaak door het minder wordende reactievermogen bij ouderen, maar ook door de opkomst van bijvoorbeeld e-bikes, waardoor de gemiddeld snelheid van fietsers verhoogd is.

De verkeersmarkt ging van start met een openingswoordje door voorzitter Van Meijl. Namens de gemeente Meierijstad was wethouder Jan van Burgsteden present, die informatie gaf en tevens zijn fietshelm demonstreerde. Agent Dirk Meijer, geboren en getogen in Sint-Oedenrode, hield een boeiende presentatie waarin hij de 120 toehoorders talrijke praktijkvoorbeelden voorschotelde. De heer Toebak van Veilig Verkeer Nederland sloot het binnenprogramma af met het geven van heldere instructies hoe veilig deel te nemen aan het verkeer. Daarna was er voor iedereen de gelegenheid om op het terras de diverse informatiekramen te bezoeken, onder meer van de SRM, de politie, VVN, rijschoolhouders en een fietsenwinkel. Tevens kon men informatie inwinnen over het verlengen van het rijbewijs als je tot de 75-plussers bent gaan behoren.
En dan waren er ook geïnteresseerden voor informatie over de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen, die elders op het terrein stond geparkeerd. Tevens kon men meekijken met het veilig inparkeren van een caravan.

CURSUSSEN
Dankzij subsidiebijdragen van onder meer de gemeente Meierijstad konden belangstellenden zich inschrijven voor gratis cursussen die in juni zullen plaatsvinden. Het betreft een opfriscursus ‘Veilig de weg op met de auto’ en de cursussen ‘Veilig rijden met de scootmobiel’ en ‘Veilig gebruik van de elektrische fiets.’ De animo bleek groot.

Meer informatie over de activiteiten van SRM op www.seniorenraadmeierijstad.nl

Netwerkbijeenkomst Seniorenraad Meierijstad 4 april jl.

Op 4 april jl. organiseerde de Seniorenraad Meierijstad een netwerkbijeenkomst in het gemeenschapshuis  “De Brink ” in Eerde. Er waren circa 80 aanwezigen, vrijwillige medewerkers van de Seniorenraad, vertegenwoordigers van de gemeente, dorps-en wijkraden ,KBO-afdelingen,  zorg- en woonorganisaties, politieke partijen, sportraad, en adviesraad sociaal domein.

In zijn welkomstwoord benadrukte voorzitter Wim van Meijl het belang van een netwerkbijeenkomst: elkaar opzoeken en versterken – verbindingen maken – samen doelen bereiken.

Vervolgens gaf de voorzitter een uiteenzetting over het werk van de Seniorenraad en de onderwerpen die thans actueel zijn.                                                                                                                                                                  De Seniorenraad behartigt de belangen van alle senioren in Meierijstad en zet zich in om de leefbaarheid op peil te houden c.q. verbeteren.                                                                                                                                    Thans zijn de volgende onderwerpen actueel:

  • Organiseren van verkeersmarkten.
  • Woonscans uitvoeren om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
  • Woonprojecten ondersteunen: “ B Óns Thuis” project in Schijndel (Papaverstraat) en het project “Wij-Hoven” in Wijbosch nabij het verpleeghuis St. Barbara.
  • Gezamenlijk aanpak met dorps- en wijkraden en KBO-afdelingen om leefbaarheid op peil te houden met aandacht voor woningbouw en voorzieningen in de kleine kernen.

Wethouder Rik Compagne benadrukte het belang om gezamenlijk te werken aan het welzijn van onze inwoners in Meierijstad.  Hiervoor is in 2022 een “Pact” gesloten met alle partijen die actief zijn op het welzijsterrein: elkaar opzoeken en versterken – informatie uitwisselen.                                                                                  Ook de Seniorenraad is in het Pact vertegenwoordigd.

Vervolgens was er gelegenheid om volop te “netwerken ”onder het genot van een hapje en drankje.

Commissieleden Veghel

Coördinator Veghel
Bert van Boxmeer

Contactpersonen afdeling Veghel

Jan den Biggelaar
Henri van Zeeland
Arie Maas

Lid kerngroep Veghel
Jacques Schuurmans
Yvon Nijhof
John Zijlmans
Henny van Asseldonk
Joost Gerrits
Winifred Lukkes-van Leeuwen

In gesprek over het levenseinde 6 maart 2023 

Praten over je laatste levensfase is niet makkelijk. Je kunt in gesprek met een naaste, maar ook met een vrijwilliger, geestelijk verzorger, psycholoog of iemand anders. Met je dokter er over praten en je wensen daar vastleggen is noodzakelijk als je de zorg wilt krijgen die je graag wilt.

Het onderstaande artikel geeft aan dat er nog de nodige hobbels moeten worden overwonnen maar dat serieus werk gemaakt moet worden van de zoektocht naar de mogelijkheden voor een gereguleerd en betrouwbaar systeem waarbinnen mensen weloverwogen voor een waardig einde kunnen kiezen.

De samenleving is gebouwd op het recht van zelfbeschikking tijdens het eigen leven. Maar zelf beslissen over het eigen levenseinde is in de praktijk lastig zonder afhankelijk te zijn van het oordeel van een arts. En ook niet zonder het risico op vervolging van naasten, want elke handeling van hen kan worden uitgelegd als hulp bij zelfdoding. Het gevolg kan zijn een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.
Dat staat in schril contrast met de ontwikkelingen in de samenleving. Daar is het gedachtegoed van Drion – als we dat zo mogen zeggen – springlevend. Tal van peilingen en onderzoeken bevestigen steeds weer dat tweederde van de volwassen Nederlanders het idee van regie over eigen levenseinde steunt.
Bescherming van kwetsbaren is een wezenlijk onderdeel van onze beschaving. Maar evengoed moeten mensen die wel in staat zijn om een weloverwogen beslissing over hun levenseinde te maken hun rechten daartoe kunnen uitoefenen. “”””(Trouw: uit “opinie voltooid leven”. Fransien van ter Beek en Bart van Herk, 22 oktober 2021)

Om meer duidelijkheid te verschaffen rond dit thema is KBO Brabant bereid gevonden om samen met de Seniorenraad tijdens een bijeenkomst stil te staan bij de verschillende aspecten met betrekking tot het levenseinde.
Op maandag 6 maart heeft Mevrouw Mes, namens KBO Brabant, de presentatie verzorgd en de volgende onderwerpen

besproken:

  • medische zorg,
  • palliatieve sedatie, euthanasie,
  • hulp bij zelfdoding
  • het belang van gesprekken met partner, naasten en huisarts alsmede
  • het vastleggen van de wensen.

Naast de medische aspecten is ook ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden die de wet ons biedt. De ruim 200 aanwezigen waren vol lof over de heldere uiteenzetting van dit toch wel beladen onderwerp. De vele praktische voorbeelden hebben daaraan zeker een bijdrage geleverd. Het was een leerzame middag.

Een samenvatting van de presentatie is te zien op www.tvschijndel.nl (zaterdag 11 maart 2023)

 

 

Evaluatie pilot Woonscan Veghel zuid.

In de afgelopen maanden zijn er in Veghel Zuid diverse woonscans uitgevoerd. De betrokken partijen Gemeente Meierijstad, Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, KBO, Wooncorporaties Area en Woonmeij, Seniorenraad Meierijstad hebben samen over de start en de uitvoering een evaluatie gehouden om te beoordelen of dit project een vervolg dient te krijgen.

Een woonscan is een middel om samen met de bewoner(s) te kijken op welke wijze de woning beterlevensbestendig gemaakt kan worden. Na de presentatie in de wijk Veghel Zuid op 5 november 2022 kon men zich opgeven bij Ons Welzijn en daarna kwamen 2 vrijwilligers een gesprek houden om samen een vragenlijst te beantwoorden wat resulteert in een specifiek verbeter advies voor de bewoner(s).

Tijdens de evaluatie werd al snel duidelijk dat dit project een succes genoemd mag worden. De rapporten werden bij alle bewoners positief en als waardevol ontvangen. Bij alle bezochte adressen is er een verbetering doorgevoerd. Soms kleine eenvoudige ingrepen en soms wat ingrijpendere aanpassingen. Denk hierbij aan het bv. het opstellen van een levenstestament, aanschaf eenvoudige hulpmiddelen en kleine verbouwingen.

Ook het rapport als wegwijzer naar diensten werd duidelijk als positief aangeduid door de bewoner(s) vaak was het niet goed bekend wat de diverse organisaties binnen de gemeente Meierijstad kunnen betekenen voor de inwoners.

Bij de evaluatie bleek dat er een sterke wens is bij alle partijen om dit project verder uit te rollen maar voor het zover is moeten er een aantal zaken geregeld worden om opschalen mogelijk te maken. Denk hierbij aan werven van vrijwilligers, presentatie dagen(middagen), en het borgen van de structuur in ieders organisatie mogelijk te maken. En omdat niet alles tegelijk mogelijk is moet er een keuze gemaakt worden waar te starten.

Commissieleden Schijndel

Afdeling Schijndel 

Coördinatie:
Antoon Giezen: afdeling Schijndel

Lid kerngroep Schijndel
Harry Verkuijlen
Thea Vos, secr
Henk Kapteijns
Jan Aalders
Til van den Berg
Wim Compier
Jan Mettler
Inge Kools
Eric de Goeij
Frans Jongen
Ton Kremers
Anton Valks
Bep Verkuijlen