All Posts By

Henk van Esch

Nieuwsbrief december 2020

In deze nieuwsbrief:

-Kerst- en nieuwjaarswens door de voorzitter.

-Informatie over in te vullen vacatures binnen de Seniorenraad en het bestuur.

-Verzoek: Een onderstaande oproep door te sturen naar Senioren die nog geen nieuwsbrief ontvangen

Voor de volledige nieuwsbrief klik op de link: Nieuwsbrief december 2020

Seniorenraad voor Campagne Veiligheid

bron: VNG
Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid. Voor deze campagne wordt samengewerkt met onder andere de ouderenbonden, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken en de telecomsector. 
Filmpjes op website
www.kbo-brabant.nl
Er worden voorlichtingsfilmpjes gemaakt over vier verschillende fenomenen:
dinsdag 01 september 10.30 uur meekijken bij pinnen,
dinsdag 08 september 10.30 uur babbeltrucs,
dinsdag 15 september 10.30 uur hulpvraagfraude via WhatsApp
dinsdag 22 september 10.30 uur phishing via internet
Alle partijen besteden dan op hetzelfde moment aandacht aan het betreffende fenomeen via hun eigen communicatiekanalen.

Nieuwsbrief augustus / september 2020

Met onder andere….
1. Wervingsactie commissieleden Seniorenraad Meierijstad in Veghel uiterst succesvol.
2. Nieuwe inrichting voor de Markt in Sint-Oedenrode
3. Plan van een “krasse knarrenhof”  (artikel)

4. (DE  DROOM  VAN  EEN VRIJWILLIGER)
De realisatie van het B’ons Thuis project in Schijndel.
Het verhaal: MIJN  VRIENDIN  VAN  VROEGER  KOMT  NAAST ME  WONEN.

5. Doelstelling en status van het project “Woonvorm B’Ons Thuis”

Lees de hele nieuwsbrief via de link  Nieuwsbrief augustus / september 2020

Nieuwsbrief mei / juni 2020

 Voor een volledige, uitvoerige nieuwsbrief klik op de link Nieuwsbrief mei / juni 2020

Woordje van de voorzitter Wim van Meijl
Wij leven in een bizarre tijd die zijn weerga niet kent,………………………

De Seniorenraad heeft beperkt door gewerkt.
Tijdens de landelijke lock down heeft de Seniorenraad nog digitaal contact gehad en vergaderd met wethouder Compagne en zijn beleidsmedewerker over enkele belangrijke punten uit ons actieplan. Hieronder volgt een beknopte samenvatting:…………………

Besproken Projectplannen:

 1. Verkeersmarkt:
 2. Wonen met Gemak:
 3. Inventarisatie activiteiten 55+:
 4. Gemeentelijke Dienstverlening
 5. Seniorenwijzer:
 6. Sleutelkluisjes:
 7. B’ons Thuis:
 8. Mantelzorgwoningen:

 Activiteiten Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode. 
1. Voorbereiding “Seniorenwijzer-Rooi
2. Voorbereiding uitvoeren woonscans
3. Multifunctionele accommodatie in de Kienehoef.

De welzijnsorganisaties van Meierijstad blijven bij u in de buurt!

Dit is een doorgestuurd bericht van Welzijn de Meierij. De Seniorenraad Meierijstad heeft al haar activiteiten tot nader orde gestopt.

De samenwerkende welzijnsorganisaties van Meierijstad blijven bij u in de buurt. Daarbij houden we rekening met de richtlijnen rondom het coronavirus. Dat betekent dat we tijdelijk op een andere manier contact met u zoeken dan u van ons gewend bent.

Zo hebben onze sociaal werkers, clientondersteuners en vrijwilligers afgelopen week al honderden mensen gebeld die juist nu extra aandacht nodig hebben. In deze periode vallen heel veel mensen terug op zichzelf, ze kunnen zich eenzaam of angstig gaan voelen, mantelzorgers raken overbelast omdat partners niet meer naar de dagbesteding kunnen, de thuissituatie komt onder druk te staan omdat de kinderen niet naar school of de kinderopvang kunnen.

Samen kijken we dan hoe we het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld met regelmatig contact, advies, hulpverlening, of praktische ondersteuning. We kunnen boodschappen doen, maaltijden bezorgen, emotionele ondersteuning bieden enzovoort.

Ook onze jongerenwerkers zijn op straat te vinden, waar ze op gepaste afstand jeugd advies geven en met hen in contact blijven. Via social media delen we met deze jongeren en hun ouders tips en challenges om door deze tijd heen te komen. Kortom, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ook nu niemand er alleen voor staat!

 

Belt u ons wanneer u:

 • graag contact wilt (bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent)
 • praktische ondersteuning kunt gebruiken
 • zorgen heeft over uzelf of anderen
 • graag iets voor een ander wil betekenen
 • vragen hebt

Zelf houden we initiatieven die ontstaan in de wijken goed in de gaten en bieden waar nodig een helpende hand. Een mooi voorbeeld is het versturen van uw zelfgemaakte kaarten voor mensen die nu extra aandacht nodig hebben. Wij zorgen dat ze op het juiste adres aankomen!

Onze gebruikelijke activiteiten waarbij we elkaar ontmoeten liggen tijdelijk stil. Ook onze ontmoetingscentra zijn gesloten. Dat doen we voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Maar we zitten zeker niet stil en willen dat u weet dat we er ook voor u zijn! Neem gerust contact met ons op; samen slaan we ons er doorheen!

 

Contactgegevens
Welzijn De Meierij: bereikbaar via 073-5441400 (elke dag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot 12.00 uur) of  info@welzijndemeierij.nl. Zie ook www.welzijndemeierij.nl www.facebook.com/welzijndemeierijPR   Twitter: @WelzijnMeierij

ONS welzijn: bereikbaar via 088 3742525 (alle werkdagen van 08.30-17.30 uur). Zie ook www.ons-welzijn.nl, www.facebook.com/infoONSwelzijn/,
Instagram: ONS_welzijn, Twitter: @ONSwelzijn.
Farent: bereikbaar via 088 023 75 00 (8:30 tot 17:00 uur) of info@farent.nl.
Bent u in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze crisisdienst , ook via  088 023 75 00
Lumens: bereikbaar via: 040 219 33 00 of info@lumenswerkt.nl

MEE; bereikbaar via  088-465 3555 zie ook www.meedemeentgroep.nl
Het Centrum van Jeugd en gezin is de vraagbaak voor kinderen en jongeren  (0-23 jaar) en ouders. De jeugdprofessionals zijn te bereiken via telefoon 0413-381060 en cjgmeierijstad.nl. Op de website van het CJG  zijn tips en ideeën verzameld om deze dagen samen gezellig door te komen nu de scholen dicht zijn en de kinderen thuis.

 

IN MEMORIAM WIM VAN DER SCHOOT.

Even een paar weken rustig aan doen………………………………………………………………………!

Dat zijn de laatste woorden geweest die Wim van der Schoot afgelopen week tegen me zei.
Zijn echtgenote Mientje moest voor een behandeling naar het ziekenhuis en als ze dan weer thuis was wilde hij bij haar zijn. Ik mocht dus die paar weken niet op hem rekenen. Zo wie zo was dat iets aparts voor Wim. “Als je tijd hebt ben je ergens mee bezig”, zei hij vaak tegen me. Het zal niet meer zo zijn.
We hebben Wim een tijd geleden gevraagd zitting te nemen in de Commissie Wonen & Veiligheid van de Seniorenraad Meierijstad mede vanwege zijn onverzettelijkheid, betrokkenheid en passie die hij voor zijn werkzaamheden kon opbrengen. Hij was niet te stuiten. Mede door zijn persoonlijke contacten had hij bij velen een gemakkelijke ingang. Daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Hij organiseerde samen met anderen de succesvolle “Verkeersmarkt” en had volop plannen voor de herhalingscursussen.

Nu de onlangs ingeschreven “Stichting Schijndel Hartsave” technische mensen nodig had werd Wim één van de beschikbare “technisch beheerders”. In een mum van tijd fietste hij in Schijndel en Wijbosch rond om de bestaande AED’s te inventariseren. Met de fiets en zijn herkenbare kratje en zijn petje op was dat een kolfje naar zijn hand. Hij nam het zelfs het bestuur kwalijk als die niet meteen actie ondernam of direct reageerde op zijn vragen. Gegevens tot in detail, foto’s, geschetste plattegronden, memo’s alles leverde hij aan om het dossier zo volledig mogelijk te maken. Nu de voorbereidende fase achter de rug is kwam voor Wim het mooie werk: de contacten met de betrokkenen.

Afgelopen woensdagmiddag bereikte ons het bericht dat Wim als gevolg van hartfalen, hoe cynisch kan het zijn, plotseling was overleden. Terwijl hij s’ morgens nog bij de arts was geweest had hij toch de zorgplicht voor zijn echtgenote weer op zich genomen en was de woensdag weer een gewone dag. In de middag sloeg het noodlot toe. De hulp kwam te laat en Wim overleed.
Behalve zijn familie, vrienden en kennissen zullen ook wij het voortaan zonder Wim moeten doen. Dat zal niet meevallen. Ik denk dat we hem nog heel vaak zullen missen.
Moge hij rusten in vrede. Tenminste …………………. als hij daar tijd voor heeft. Bij ons is het werk niet af. Dat zal ons nog lang aan Wim herinneren. En daar zijn we blij om.

Wij wensen Mientje, kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte voor de toekomst.

Dag Wim.

Eric de Goeij, Voorzitter Cie. Wonen & Veiligheid

Mede namens het Bestuur van de Seniorenraad Meierijstad.

 

Nieuwsbrief januari 2020

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief januari 2020  )

Nieuw convenant gesloten tussen Seniorenraad en de gemeente Meierijstad.
Dit convenant is voor onbepaalde tijd afgesloten.Het nieuwe convenant is op 13 januari jl. tijdens een bijeenkomst in het Spectrum getekend, onder toeziend oog van alle overige convenantpartners, belangstellenden en burgemeester Kees van Rooij, door wethouder Rik Compagne, voorzitter Wim van Meijl en secretaris Ben Merx.
Seniorenraad zoekt actieve ouderen vooral voor de afdeling Veghel e.o
De Seniorenraad zoekt actieve ouderen die graag mee willen denken op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.
-Besluit Meierijstad Zwembaden
De gemeente Meierijstad heeft besloten de zwembaden in Sint.-Oedenrode en Veghel in het centrum van beide deelgemeenten te handhaven.

Ben Merx en Hans Vlasblom onderscheiden.

Tijdens de bijeenkomst van 13 januari jl. werden Ben en Hans tijdens de avond verrast door burgemeester Kees van Rooij.  Hij zette beide heren in het zonnetje door te wijzen op hun grote inzet als vrijwilliger. Zij zetten zich al jarenlang in voor de belangen van senioren in Schijndel en nu Meierijstad. Zij behoren tot de oprichters van zowel de Schijndelse Seniorenraad als de Seniorenraad Meierijstad. Ben Merx en Hans Vlasblom ontvingen hiervoor een koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Van links naar rechts:
Jes en Ben Merx
Hans Vlasblom
Burgemeester Kees van Rooij

Nieuwsbrief november 2019

Seniorenraad Meierijstad maakt zich sterk voor twee actuele zaken in Sint-Oedenrode

1.Multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef
De Seniorenraad maakt zich zorgen over het mogelijke gebrek aan financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze accommodatie omdat de financiële middelen hiervoor uit het onderwijsbudget zouden moeten komen.
2.  Locatie nieuw Zwembad
 De Seniorenraad wil dat alle opties voor een locatie van het zwembad, met voors en tegens, in beeld komen zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Uiteraard moeten alle belangen zo goed mogelijk afgewogen worden. Wij zouden het wel op prijs stellen als gedegen wordt onderzocht wat het zou betekenen als de huidige locatie behouden blijft.
3.Laatste keer “Blijverslening”  
In het kader van het Kabinetsbeleid dat senioren langer in hun woning moeten blijven wonen zijn door de voormalige Seniorenraad Schijndel een 125-tal woonscans uitgevoerd door vrijwilligers en vrijwilligsters met een bouwkundige en een zorg achtergrond, en hebben de deelnemers aan de woonscan een uitgebreid rapport hebben ontvangen.
Voor de complete nieuwsbrief klik op de link: Nieuwsbrief november 2019