Afdeling Erp

Seniorenraad Meierijstad wil doorpakken

By Afdeling Erp

Van oudsher komt KBO al op voor de belangen van ouderen. Maar met het samengaan van dertien kernen in 2016 tot één gemeente ontstond Seniorenraad Meierijstad. Een overkoepelende organisatie. Erpenaar Bert van Boxmeer legt uit wat deze organisatie ook voor de senioren in Erp, Keldonk en Boerdonk wil betekenen.

Vijf jaar geleden opgericht, maar toch zullen veel mensen nog niet van de Seniorenraad Meierijstad hebben gehoord …
“Nee, dat klopt. Toen de gemeente Meierijstad werd geboren, ontstond zowel bij de KBO’s als bij de gemeente de behoefte aan één overkoepelende organisatie die opkomt voor de belangen van ouderen. Je kunt je namelijk voorstellen dat het te omslachtig is om met alle KBO-afdelingen aan tafel te gaan zitten om samen beleid te gaan maken. Vandaaruit ontstond de Seniorenraad Meierijstad.”

Maar: waarom kennen veel mensen de Seniorenraad dan nog niet?
“Dat heeft verschillende oorzaken. Voordat eens alle neuzen dezelfde kant op staan, ben je sowieso al een tijdje verder. Alle KBO’s moesten immers mee in het initiatief. Dan heb je nog veel vragen te beantwoorden, zoals: wat wordt je rol als organisatie, wanneer heb je contact met de gemeente, waarover, enz. Je organisatie moet een identiteit krijgen. Toen dat zo ver was en we klaar waren om door te pakken, brak corona uit … Ik hoef je niet te vertellen wat voor impact dat had.”

En nu zijn jullie de draad weer aan het oppikken?
“Ja, het voelt eigenlijk alsof we nu pas echt van start gaan. Alle voorbereidingen zijn getroffen. We weten wie we zijn. We weten wat we voor senioren willen betekenen. We zijn klaar om door te gaan pakken.”

 

Vervolg SRM pakt door.

By Afdeling Erp

Elk dorp heeft zijn eigen KBO, die zich bekommert om de senioren in de eigen kern. Wat heeft de Seniorenraad Meierijstad daar nog aan toe te voegen?
“De KBO is heel sterk in het organiseren van activiteiten en het mobiliseren van mensen. Het wij-gevoel. Ze weten precies in elke kern wat er leeft onder de senioren en wat zij nodig hebben. De Seniorenraad ‘hangt’ daarboven. Wij zijn minder uitvoerend, maar opereren meer op bestuurlijk en ambtelijk niveau.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen?
“Neem de mantelzorgregeling. Deze wordt steeds liberaler: er kan meer dan ooit. De Seniorenraad Meierijstad denkt dan mee hoe de gemeente Meierijstad op lokaal niveau in kan haken op die veranderingen. Op zo’n manier dat het recht doet aan wat hier leeft.”

Ik heb begrepen dat jij het boegbeeld van de Seniorenraad Meierijstad wordt in de oude gemeente Veghel.
“De Seniorenraad had 3 verschillende afdelingen. We hebben er daar 4 van gemaakt: Erp, Keldonk en Boerdonk zijn nu een eigen afdeling. Aan mij inderdaad de taak om voor die twee afdelingen – Veghel en de oude gemeente Erp – de organisatie op poten te zetten.”We doen dit samen met en in goed overleg met de BKO, Wij Nu en de dorps en wijkraden.

Hoe moet die organisatie eruit komen zien?
“Er komen drie commissies: Wonen & Veiligheid, Zorg & Welzijn en Communicatie. Voor elk van die commissies zijn we mensen aan het benaderen. Namens KBO bijvoorbeeld hebben Ine van Vught en Antoon van Lanen al toegezegd. Dat is fijn, want dan blijven de lijntjes tussen KBO en de Seniorenraad dus kort. Maar de vraag om mee te doen staat ook al uit bij de verschillende dorpsraden en wijkraden. Ook daar kunnen we elkaar versterken: elke dorpsraad en wijkraad heeft een eigen ouderen paragraaf in het programma hebben staan. Die vullen wij mee in. In ruil daarvoor sluiten zij aan bij ons overleg. En allemaal met hetzelfde doel: zorgen dat ook de stem van senioren doorklinkt in de ontwikkeling van onze kernen. En dat we de voorzieningen die er zijn kunnen behouden of zelfs versterken.” Kortom optimalisatie van de leefbaarheid in iedere kern voor de Senioren.

Hoe belangrijk is de rol van de Seniorenraad Meierijstad?
“Die wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de senioren zelf trouwens, ook voor hun kinderen. Wij komen immers op voor het welzijn van hun ouders. We zijn op dit moment bijvoorbeeld samen met de gemeente Meierijstad bezig met het uitzetten van woonscans. Je kunt dan via ons iemand inschakelen om een professional te laten kijken naar hoe je je woning aan kunt laten passen zodat je er langer kunt blijven wonen; en wat het dan kost om de aanpassingen uit te voeren. Zo’n scan zelf is dan weer gratis.”

Heb je nog een voorbeeld van wat jullie recent op hebben gepikt?
“Ja, ook weer op het gebied van wonen. De gemeente Meierijstad heeft een woonvisie. Dat is haar kijk op wonen voor de komende acht jaar. Als Seniorenraad leggen wij die visie kritisch onder de loep. Is deze visie ook voor senioren wel het maatplan dat we als gemeente moeten hebben? Sluit het aanbod wel voldoende aan bij de vraag in de verschillende kernen? Zie je: daarom is het zo belangrijk dat mensen ons kennen. Wij willen weten wat er leeft. Via de KBO’s en Dorpsraden, maar ook via de senioren en hun kinderen. Zij moeten weten dat wij er voor hen zijn.”

En als mensen zich geroepen voelen om mee te doen?
“Heel graag! Zoals ik al zei: we zijn nu de organisatie voor Erp, Keldonk en Boerdonk aan het opzetten. Voel je je geroepen om te helpen? Wil je kritisch en constructief meedenken? Wil je mee aan tafel zitten bij de gemeente? Kortom, wil je samen met een groepje mensen de stem van de senioren in Erp, Keldonk en Boerdonk zijn? Leuk. Dat kan op verschillende manieren. In verschillende commissies. Neem dan contact met mij op via info@vboxmeer.nl of 0681487599.”