Category

Nieuws Schijndel

Uitslag enquête  armoede  en geldgebrek onder senioren in Meierijstad.                   Augustus 2023

Beste volgers,

In het voorjaar van 2023 heeft de Seniorenraad een enquête uitgezet onder alle belangstellenden die bekend zijn via ons e-mailbestand. Ook is nog via de dorpskrantjes bekendheid gegeven aan de enquête. Ondanks dat zijn slechts een beperkt aantal mensen bereid geweest de enquête in te vullen.
Het maken en analyseren van een enquête is een complexe zaak. Bij het maken zijn niet altijd de  goede vragen gesteld.

Een van de conclusies is dat de benaderde senioren geen doorsnede zijn van doelgroep. Vooral senioren met een lagere sociale status zoals voormalige arbeiders, personen met een migratieachtergrond, laag geletterden en met mindere digitale vaardigheden, zijn onder vertegenwoordigd.
We moeten  concluderen dat de resultaten voornamelijk betrekking hebben op de digitaal vaardige sociale middengroep. Een groep waar je in eerste instantie niet gaat zoeken naar armoede.
Ondanks de conclusie  is het zeer de moeite waard  om de enquête armoede en geldgebrek onder senioren te lezen en te bestuderen. Door op de volgende link te klikken krijgt u toegang tot de uitkomst.   Enquête armoede en geldzorgen Senioren Meierijstad

Aanpassing nieuwsvoorziening

De Seniorenraad gaat vanaf januari 2023 de informatie naar haar achterban aanpassen.
De bekende nieuwsbrief die u om de twee maanden in uw mailbox kreeg, gaat
verdwijnen. Veel mensen geven aan dat er algemene informatie in staat die niet gaat
over hun regio/dorp.
Er is daarom gekozen voor een tweeledige toepassing:
1) Iedere maand kunt u nieuws lezen in uw regionale krant, zoals bijvoorbeeld, de “Mooi
Schijndel, Mooi Rooi Krant, Stadskrant Veghel en de Erpse Krant. Hierin worden
regelmatig artikelen geplaatst.
2) Rechtstreekse publicatie van alle activiteiten van de vier afdelingen op de
website: www.seniorenraadmeierijstad.nl Hieronder ziet u een screenshot van de
aangepaste homepagina van deze website. U kunt op uw afdeling klikken om direct op
de hoogte te zijn van het meest actuele nieuws wat voor u van belang is.
Wij hopen u op deze manier op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor
opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.n

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedere inwoner weet wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner kan betekenen.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich gesteund voelen als zij een beroep doen op zorg of ondersteuning.
Deze ondersteuning kan worden geboden door de onafhankelijke clientondersteuners (OCO).
Een OCO geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg, geldzaken, wonen, werk of iets wat er speelt in het gezin.
De hulp is gratis, deskundig en onafhankelijk.
Om inwoners te informeren over OCO is een flyer ontwikkeld met algemene informatie (zie bijlage).
Om zo veel mogelijk inwoners te attenderen op deze flyer willen wij u vragen deze mail binnen uw netwerk te verspreiden.

 Bestellen flyers
Wilt u fysieke flyers op uw locatie neerleggen? Dat kan!
Stuur een mail met vermelding van naam, adres en woonplaats en het gewenste aantal flyers naar: aheesakkers@meierijstad.nl.
U ontvangt de flyers dan per post. Zie inhoud flyer 2023-01 onafhankelijke clientondersteuning

Verslag Verkeersmarkt Schijndel

Op 21 november 2022 heeft de Commissie Wonen en Veiligheid van de Seniorenraad
Meierijstad, afdeling Schijndel, voor de tweede maal een verkeersmarkt georganiseerd.
Waarom organiseert de Seniorenraad een verkeersmarkt?
De Seniorenraad behartigt de belangen van alle senioren in Meierijstad en hoopt hiermee te
bereiken dar senioren zo lang mogelijk vitaal blijven en zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan
het maatschappelijk leven.
Eén van de belangrijke thema’s waarvoor de Seniorenraad zich inspant is: Veiligheid!!
Het is belangrijk dat senioren, en natuurlijk ook andere weggebruikers, zich veilig voelen op de
weg en met een vertrouwd gevoel de weg op gaan. Met de steeds grotere drukte op de weg is
de kans op een ongeluk groot, zeker als men zich niet zeker voelt.
De mogelijkheid om deel te nemen aan het verkeer zijn de laatste jaren behoorlijk toegenomen,
denk aan elektrische fietsen en scootmobiels. Ook voor de oudere autorijders is het van groot
belang op de hoogte te blijven van de verkeersregels.

Ongeveer 150 personen hebben deze middag bijgewoond.
64 mensen hebben zich aangemeld voor de auto opfriscursus;
31 mensen voor de E-Bike cursus;
9 mensen voor een scootmobiel cursus.

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf?

(De informatie in dit artikel komt van de website van de gemeente Meierijstad.)
Hulp en ondersteuning (Wmo)
Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis? Soms lukt het niet om dit op te lossen met hulp van uw omgeving. Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welk hulp kunt u krijgen?

  • hulp in het huishouden
  • vervoer: denk aan een rolstoel, collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • aanpassingen in uw woning
  • begeleiding / dagbesteding
  • opvang
  • beschermd wonen
  • een geldbedrag om zelf de hulp te kunnen betalen die u nodig heeft

Vraag een gesprek aan
Vraag een gesprek aan met een Wmo consulent. We kijken dan samen of u hulp kunt krijgen.
Klink op de volgende link en u kunt op die pagina digitaal een gesprek aanvragen
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Zorg_en_hulp/Hulp_en_ondersteuning
U krijgt binnen 6 weken na het gesprek ene verslag met mogelijke oplossingen. U krijgt dan ook te horen hoe het verder gaat.

Eigen bijdrage
In de meeste gevallen vraagt de gemeente een bijdrage in de kosten vragen. Dit is nog maximaal € 19,- per maand (2022).

Zie ook:
Informatie of advies nodig?

“Verkeersmarkt Veilig de weg op”

Wat kunnen de oorzaken van verkeersongevallen zijn? Wordt het ons toch te moeilijk? Gaat het allemaal te snel? Heb ik mijn scootmobiel of mijn e-bike wel voldoende onder controle? Rij ik met de auto of rijdt de auto met mij? Spelen mijn beperkingen parten?
Het straatbeeld is veel veranderd de laatste jaren. Waar voorheen een enkeling overstapte naar een elektrische fiets, zien we dat nu steeds vaker.. Maar we moeten onszelf wel bewust zijn van de hogere snelheid van de e-bike. Een cursus hierin is zeker geen overbodige luxe.”

Bewustwording
De veranderde bebording, de witte strepen op de weg, de toenemende verkeersdrukte in combinatie met de snelheid van weggebruikers zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Seniorenraad Meierijstad afdeling Schiijndel wil hier verbetering in brengen door een informatieve middag te organiseren voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.  Het is de bedoeling dat mensen zich aan het einde van de middag opgeven voor een of meer van de gratis cursussen die hiervoor ontwikkeld zijn. Dat zijn naast de cursus ‘Veilig gebruik van de elektrische fiets’ ook ‘Veilig rijden met de scootmobiel’ en een auto-opfriscursus ‘Veilig de weg op’.

Een actieve middag met uitleg van deskundigen over diverse opfriscursussen
Na afloop is er een gezellige “Verkeersmarkt” met informatiekraampjes in de hal van ‘t Spectrum. Hier kunt u o.a. de volgende informatie krijgen: Hoe gebruik ik mijn Scootmobiel; veilig rijden met mijn E-Bike; informatie verlengen rijbewijs 75 +: opfriscursus Verkeer; politie Oost-Brabant; stichting Seniorenraad Meierijstad: formulieren aanmelding nieuwsbrief/opiniepanel; stichting Welzijn De Meierij: presentatie “vervoer op maat” en de “Eropuit bus”.

Kom naar de verkeersmarkt van de Seniorenraad “Veilig de weg op“.
Maandagmiddag 21 november 2022 in S.C.C. ‘t Spectrum in Schijndel.
Tijd:14.00-17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur.
Aanmelden: kan tot 10 november aanstaande bij
Ton Kremers, Wijbosscheweg 15, ton.kremers@hetnet.nl  tel. 0643115350
N.B: Alleen de eerste 240 aanmeldingen zijn verzekerd van een plaats.

Seniorenwijzer 2022

De seniorenwijzer is van het jaar 2022, nauwelijks gewijzigd.
Om deze reden heeft de seniorenraad afdeling Schijndel, besloten om voor 2023 geen nieuwe seniorenwijzer uit te brengen.
Dus wij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de seniorenwijzer van 2022.

U vindt in de seniorenwijzer alle actuele informatie
over organisaties en zaken die met het wel en wee te maken
hebben van de senioren (65+) in Meierijstad.
De Seniorenwijzer helpt u op weg om de juiste organisatie of
oplossing te vinden voor uw sociale vraagstuk. Naast internet,
websites en andere informatiekanalen is deze fysieke
Seniorenwijzer een overzichtelijke informatiebundel, waarin je op
een eenvoudige manier (contact)gegevens kan opzoeken en
nalezen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan
doen.

Anton Valks
Namens de Seniorenraad Schijndel, afdeling communicatie.

 

Verhoging  Energietoeslag in gemeente Meierijstad.

De gemeente Meierijstad komt met een verhoging van de energietoeslag. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben en al een toeslag van 800 euro hebben gekregen, krijgen deze maand extra 500 euro uitbetaald. Inwoners zonder toeslag kunnen aanspraak maken op te totale toeslag van 1300 euro. Een aanvraag voor de toeslag kan tot 1 november worden ingediend. https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/September/Eenmalige_energietoeslag_verhoogd