All Posts By

Henk van Esch

Nieuwsbrief september 2019

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief september )

1. Constructieve kennismaking met nieuwe wethouder Rik Compagne
2. Sociale alarmering.  Wat is het en voor wie?
3. Omroep Meierij besteedt veel aandacht aan herdenking bevrijding
4. Voorlopige uitslag zwembad enquête

 

Nieuwsbrief juli 2019

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief juli 2019 
Seniorenraad en KBO tegen het voornemen van het college Meierijstad.
Het College is voornemens om vanaf 2021 te stoppen met het
opnemen van wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Dit zou een structureel voordeel van €20.000 euro moeten opleveren voor de gemeente.

Voorstel intensieve samenwerking KBO –Rooi –  Zorgcoöperatie Rooi – Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode.
In Sint-Oedenrode hebben bovenstaande organisaties de intentie uitgesproken gezamenlijk projecten aan te pakken die het welzijn van senioren bevorderen.

Seniorenraad en het herstel van de Volksuniversiteit in Meierijstad
Na intensief overleg met andere cursusaanbieders in onze gemeente blijkt dat er  een duidelijk verschil is tussen de Welzijnsorganisaties en de Volksuniversiteit m.b.t.  de doelgroepen die benaderd worden. Ook het niveau van het cursusaanbod is verschillend. .

Verzoek om deel te nemen aan de enquête naar een locatie zwemvoorziening in Sint-Oedenrode en Veghe
l

Klik om de enquête in te vullen op de link hieronder.

https://www.getfeedback.com/r/OIfa0p0W

 

Overlegpartner bij Multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef.

De Seniorenraad is actief betrokken bij de voorbereiding van een “multifunctionele accommodatie” in de wijk Kienehoef met circa 4000 inwoners.  In deze wijk worden twee scholen en een sporthal  afgebroken en er komt één school met een sportaccommodatie  voor terug. Tevens wordt bij de voorbereiding van deze bouwplannen meegenomen dat er in wijk Kienehoef behoefte is aan een wijkaccommodatie c.q. ontmoetingsruimte. Voor dit laatste punt zal de seniorenraad zich sterk maken.

Verslag van acties Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode.

 Op 28 maart jl. heeft de Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode, een bijeenkomst belegd met verenigingen die zich ook inzetten voor het welzijn van senioren. In de praktijk blijkt dat vaak dezelfde thema’s behandeld worden en dat partijen dit van elkaar niet weten. Onderwerpen als dementie – mantelzorg – eenzaamheid – langer thuis blijven wonen hebben de aandacht van verschillende belangengroeperingen.

Op 28 maart jl. is de intentie uitgesproken om  activiteiten gecoördineerd aan te pakken en daar waar mogelijk elkaar te ondersteunen in de uitwerking van plannen. Zo zal de seniorenraad, afdeling Sint-Oedenrode, met de zorgcoöperatie Rooi bespreken op welke wijze het project “langer thuis blijven wonen ”gezamenlijk uitgevoerd kan worden.  Verder wordt besproken of  “een seniorenwijzer” in samenwerking met Welzijn de Meierij  uitgegeven wordt.
Dit gezamenlijk overleg zal een jaarlijks terugkerend overleg worden om op deze manier goed op de hoogte te blijven van activiteiten die ondernomen worden t.b.v. het welzijn van senioren.

 

Enquête Volksuniversiteit

Seniorenraad wil herstel van Volksuniversiteit in Meierijstad.
De seniorenraad peilt de behoefte aan een Volksuniversiteit met behulp van een korte enquête. Heeft u deze enquête nog niet ingevuld, dan kunt u dat hier alsnog doen. Klik op onderstaande rode link.

Naar Enquête Volksuniversiteit

 Wat is een volksuniversiteit?
Als onderdeel van het regionale maatschappelijke bestel wil een Volksuniversiteit  alle  inwoners van het verzorgingsgebied een aanbod doen voor een “Leven lang Leren”. Een volksuniversiteit is een bemiddelende, dienstverlenende organisatie, veelzijdig en toegankelijk waar iedereen ten behoeve van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling terecht kan ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond.
Deze instelling wil daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het welzijn, de integratie en de participatie van de inwoners in de huidige maatschappij.
De instelling werkt zonder winstoogmerk.
De Volksuniversiteit dient  bereikbaar te zijn voor de gehele lokale gemeenschap met een kwalitatief hoogwaardig educatief cursusaanbod.

Nieuwsbrief maart 2019

Belangrijkste onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

  1. Seniorenraad Meierijstad organiseert een grote verkeersmarkt

De Seniorenraad organiseert een verkeersmarkt “Veilig de weg op“, op donderdagmiddag 21 maart 2019 vanaf 13.30 inloop tot 17.00 uur, in de “Podiumzaal” van S.C.C. ‘t Spectrum in Schijndel. Om 14.00 uur is er een welkomstwoord van de voorzitter, waarna wethouder Witlox de middag opent. Het bijwonen van de middag is gratis. Dit wordt een actieve middag met uitleg van deskundigen over diverse opfriscursussen zoals:

2.  Speerpunten Seniorenraad 2019 nu te lezen op onze website
Bent u geïnteresseerd in de onderwerpen waarmee de Seniorenraad in  2019 aan de slag gaat?  De speerpunten voor 2019 kunt u vinden op onze website op de pagina commissies:
https://seniorenraadmeierijstad.nl/commissies-2/

3. Waarvoor kun je bij onze Convenantpartner Welzijn De Meierij terecht?

Welzijnsorganisatie Welzijn De Meierij is er voor alle inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel en met name voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze sociaal werkers en vrijwilligers brengen mensen met elkaar in contact.

Voor meer informatie lees de volledige nieuwsbrief in onze bibliotheek.
Klik hier nieuwsbrief maart 2019

Speerpunten Meierijstad Algemeen in 2019


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Gemeentelijke regeling Mantelzorgwoning;
-Gemeentelijke regeling Blijvers lening;
-Onderzoek naar haalbaarheid Volksuniversiteit Meierijstad;
-Ons thuis huis projecten in heel Meierijstad
-Onderzoek naar één Seniorenwijzer voor Meierijstad;
-Volgen van Invulling “Sociaal Domein” – “Iedereen hoort erbij”!

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/

 

Speerpunten afdeling Sint-Oedenrode in 2019


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:

Wonen en Veiligheid, afdeling Sint-Oedenrode
-Project Woon Scan;
-Samenvatting over de maatregelen i.v.m. Milieu plannen regering en de gevolgen.

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Sint-Oedenrode
-Eenzaamheid  – Mantelzorg – Dementie. Omdat veel organisaties al bezig zijn met deze thema’s, is het van belang te weten wie wat doet en of partijen hierbij elkaar kunnen ondersteunen.
-Seniorenwijzer. In 2019 zal onderzocht worden op welke wijze belangrijke informatie voor senioren onder de aandacht gebracht kan worden. Hierbij wordt meegenomen of deze Meierijstad-breed of lokaal (alleen in Sint-Oedenrode)  uitgegeven moet worden.
-Project voorlichting: “Verantwoord en veilig  thuis blijven wonen” met de mogelijkheden die thuis voorhanden zijn.
-Project  “positieve gezondheidszorg en actief en gezond ouder worden” , omzetten in een praktisch programma.   “IkWoonLeefZorg.nl”, een online platform voor senioren over mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen Wij zullen deze bezoeken en deze programma’s omzetten naar mogelijkheden binnen Meierijstad.
-Huisvesting voor senioren;
-Verkeersveiligheid;
Thema-gerichte informatie,  zoals veranderingen op de energiemarkt – toeslagenbeleid van de overheid ( o.a. huurtoeslag – zorgtoeslag)

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/

Speerpunten afdeling Schijndel in 2019

In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:

Wonen & Veiligheid, afdeling Schijndel
-Follow Up Verkeersmarkt: Veiligheid van senioren in het verkeer (doorlopend);
-Project B’ons Thuis;
-Project Mantelzorgwoning;
-Project Blijvers lening;
-Project Sleutelkluisjes (doorlopend);
-Project Woonscan (doorlopend)

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Schijndel
-Project eenzaamheid (doorlopend);
-Kwiekroute;
-Mantelzorg;
-Onderzoek gemeentelijke dienstverlening en participatie.

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/