Speerpunten afdeling Veghel

By 4 maart 2019januari 12th, 2022Afdeling Veghel


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;
-Veiligheid op straat;
-Seniorenwijzer;
-Meer samen doen met andere organisaties. Bv. Ons Welzijn

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/