Category

Afdeling Veghel

Commissieleden Veghel

Commissie Wonen en Veiligheid, afdeling Veghel:
Ger van Bakel, voorzitter
Jan Gasseling, lid
Arie Dijkhuizen, lid
Jac. Schuurmans, lid
Bert van Boxmeer, lid


Commissie Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Veghel:
Wil van Brunschot, lid
Yvon Nijhof, lid
Jac. Schuurmans, lid
Bert van Boxmeer, lid

Werkgeroep Seniorenwijzer Kern Veghel

Helaas is het bijzonder moeilijk dit project van de grond te krijgen.  Vrijwilligers uit iedere kern vanuit de oude gemeente Veghel hebben een vervolg willen gegeven aan het proberen uit te brengen van een Seniorenwijzer voor onze doelgroep: “Senioren”. Meerdere personen die zich bv. middels een werkgroep “ZORG” en/of “Welzijn” in de kernen hebben aangemeld om te kijken of er een digitale versie moet komen naast een papierenversie zijn door omstandigheden afgehaakt. We realiseren ons heel goed dat op termijn er mogelijk geen papierenversie meer noodzakelijk is. Een oriënterende rondgang bracht op dat we op dit moment nog wel degelijk hiervoor moeten kiezen. De Seniorenwijzer die in Schijndel wordt uitgegeven, wordt als leidraad gebruikt.
We zoeken nog mensen die graag aan dit project willen deelnemen en tot een succes kunnen maken.
Mensen die na lezing van dit stukje interesse en/of vragen hebben, kunnen mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.nl