Speerpunten afdeling Sint-Oedenrode in 2019

By 4 maart 2019 oktober 24th, 2019 Afdeling Sint-Oedenrode


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:

Wonen en Veiligheid, afdeling Sint-Oedenrode
-Project Woon Scan;
-Samenvatting over de maatregelen i.v.m. Milieu plannen regering en de gevolgen.

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Sint-Oedenrode
-Eenzaamheid  – Mantelzorg – Dementie. Omdat veel organisaties al bezig zijn met deze thema’s, is het van belang te weten wie wat doet en of partijen hierbij elkaar kunnen ondersteunen.
-Seniorenwijzer. In 2019 zal onderzocht worden op welke wijze belangrijke informatie voor senioren onder de aandacht gebracht kan worden. Hierbij wordt meegenomen of deze Meierijstad-breed of lokaal (alleen in Sint-Oedenrode)  uitgegeven moet worden.
-Project voorlichting: “Verantwoord en veilig  thuis blijven wonen” met de mogelijkheden die thuis voorhanden zijn.
-Project  “positieve gezondheidszorg en actief en gezond ouder worden” , omzetten in een praktisch programma.   “IkWoonLeefZorg.nl”, een online platform voor senioren over mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen Wij zullen deze bezoeken en deze programma’s omzetten naar mogelijkheden binnen Meierijstad.
-Huisvesting voor senioren;
-Verkeersveiligheid;
Thema-gerichte informatie,  zoals veranderingen op de energiemarkt – toeslagenbeleid van de overheid ( o.a. huurtoeslag – zorgtoeslag)

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/