Category

Afdeling Schijndel

In gesprek over het levenseinde 6 maart 2023 

Praten over je laatste levensfase is niet makkelijk. Je kunt in gesprek met een naaste, maar ook met een vrijwilliger, geestelijk verzorger, psycholoog of iemand anders. Met je dokter er over praten en je wensen daar vastleggen is noodzakelijk als je de zorg wilt krijgen die je graag wilt.

Het onderstaande artikel geeft aan dat er nog de nodige hobbels moeten worden overwonnen maar dat serieus werk gemaakt moet worden van de zoektocht naar de mogelijkheden voor een gereguleerd en betrouwbaar systeem waarbinnen mensen weloverwogen voor een waardig einde kunnen kiezen.

De samenleving is gebouwd op het recht van zelfbeschikking tijdens het eigen leven. Maar zelf beslissen over het eigen levenseinde is in de praktijk lastig zonder afhankelijk te zijn van het oordeel van een arts. En ook niet zonder het risico op vervolging van naasten, want elke handeling van hen kan worden uitgelegd als hulp bij zelfdoding. Het gevolg kan zijn een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.
Dat staat in schril contrast met de ontwikkelingen in de samenleving. Daar is het gedachtegoed van Drion – als we dat zo mogen zeggen – springlevend. Tal van peilingen en onderzoeken bevestigen steeds weer dat tweederde van de volwassen Nederlanders het idee van regie over eigen levenseinde steunt.
Bescherming van kwetsbaren is een wezenlijk onderdeel van onze beschaving. Maar evengoed moeten mensen die wel in staat zijn om een weloverwogen beslissing over hun levenseinde te maken hun rechten daartoe kunnen uitoefenen. “”””(Trouw: uit “opinie voltooid leven”. Fransien van ter Beek en Bart van Herk, 22 oktober 2021)

Om meer duidelijkheid te verschaffen rond dit thema is KBO Brabant bereid gevonden om samen met de Seniorenraad tijdens een bijeenkomst stil te staan bij de verschillende aspecten met betrekking tot het levenseinde.
Op maandag 6 maart heeft Mevrouw Mes, namens KBO Brabant, de presentatie verzorgd en de volgende onderwerpen

besproken:

  • medische zorg,
  • palliatieve sedatie, euthanasie,
  • hulp bij zelfdoding
  • het belang van gesprekken met partner, naasten en huisarts alsmede
  • het vastleggen van de wensen.

Naast de medische aspecten is ook ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden die de wet ons biedt. De ruim 200 aanwezigen waren vol lof over de heldere uiteenzetting van dit toch wel beladen onderwerp. De vele praktische voorbeelden hebben daaraan zeker een bijdrage geleverd. Het was een leerzame middag.

Een samenvatting van de presentatie is te zien op www.tvschijndel.nl (zaterdag 11 maart 2023)

 

 

Commissieleden Schijndel

Afdeling Schijndel 

Coördinatie:
Antoon Giezen: afdeling Schijndel

Lid kerngroep Schijndel
Harry Verkuijlen
Thea Vos, secr
Henk Kapteijns
Jan Aalders
Til van den Berg
Wim Compier
Jan Mettler
Inge Kools
Eric de Goeij
Frans Jongen
Ton Kremers
Anton Valks
Bep Verkuijlen

 

Speerpunten afdeling Schijndel

In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;

Wonen & Veiligheid, afdeling Schijndel
-Follow Up Verkeersmarkt: Veiligheid van senioren in het verkeer (doorlopend);
-Project B’ons Thuis;
-Project Mantelzorgwoning;
-Project Blijvers lening;
-Project Sleutelkluisjes (doorlopend);
-Project Woonscan (doorlopend)

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Schijndel
-Project eenzaamheid (doorlopend);
-Kwiekroute;
-Mantelzorg;
-Onderzoek gemeentelijke dienstverlening en participatie.

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/