Category

Afdeling Schijndel

Commissieleden Schijndel

Wonen en Veiligheid, afdeling Schijndel
Eric de Goeij, voorzitter
Jan Aalders, secretaris
Ton Kremers, lid
Thea Haeve, lid
Henk Kapteijns, lid
Frans Smits, lid
Ad van Gils, lid

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Schijndel:
Wim Compier, voorzitter
Til van den berg, voorzitter
Anny Wouters, lid
Wim Verstraaten, lid
Toon van Heertum, lid
Inge Kools, lid
Jan Mettler, lid
Joke Hooijdonk, lid
Janus van Weert, lid

Speerpunten afdeling Schijndel in 2019

In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:

Wonen & Veiligheid, afdeling Schijndel
-Follow Up Verkeersmarkt: Veiligheid van senioren in het verkeer (doorlopend);
-Project B’ons Thuis;
-Project Mantelzorgwoning;
-Project Blijvers lening;
-Project Sleutelkluisjes (doorlopend);
-Project Woonscan (doorlopend)

Zorg, Welzijn en Dienstverlening, afdeling Schijndel
-Project eenzaamheid (doorlopend);
-Kwiekroute;
-Mantelzorg;
-Onderzoek gemeentelijke dienstverlening en participatie.

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/

Commissie Wonen & Veiligheid

Project “Wonen met Gemak (Woonscan)”.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad is in 2015 en 2016 door een aantal leden van de Commissie Wonen & Veiligheid deelgenomen aan de cursus “Langer Thuis” die werd gegeven door de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse K.B.O.’s. Tijdens deze cursus werden de deelnemers opgeleid om gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties in woningen te kunnen beoordelen en eigenaren van een goed advies te kunnen voorzien. Daarnaast werden de cursisten getraind om eigenaren of huurders van woningen te overtuigen op welke wijze de woningen geschikt gemaakt konden worden tot levensloopbestendig

Dit onderwerp werd door de Commissie zo interessant gevonden dat besloten werd een projectgroep op te starten die de senioren van Schijndel hierin kan adviseren.
Klik voor de volledige tekst op de volgende link: Project “Wonen met Gemak (Woonscan)”.

Commissie Wonen & Veiligheid

Project “Sleutelkluisjes”

Een sleutelkluisje biedt de mogelijkheid om aan de buitenkant van een woning een huissleutel te bewaren. Het kluisje wordt veelal aan de buitenmuur naast de voordeur gehangen waar het een bergplaats biedt voor de sleutel waarmee degene die daarvoor toestemming heeft (de medische zorg, de huishoudelijke hulp en in noodsituaties de buren), de woning kan betreden.

Bij gepleegde inbraken eind 2015 in de voormalige gemeente Schijndel is gebruik gemaakt van de sleutel die de inbrekers hadden gestolen uit de opengebroken niet gecertificeerde sleutelkluisjes.

Voor de Commissie Wonen & Veiligheid was dat aanleiding om een projectgroep in te stellen die inmiddels op basis van onderzoeken een rapport heeft gepresenteerd waarin een deugdelijke oplossing is aanbevolen. De projectgroep bestaat behalve uit eigen leden ook uit een vertegenwoordiging van de zorginstellingen Laverhof en Vivent.

Lees  verder via deze link  Project sleutelkluisjes

Commissie Wonen & Veiligheid

Actuele Projecten:

De Commissie Wonen & Veiligheid heeft zich in de afgelopen jaren beziggehouden met de hieronder genoemde projecten. Een aantal daarvan kunnen als “gereed” worden beschouwd, andere projecten zijn nog volop in behandeling en of zijn net opgestart. Sommige projecten kennen geen einddatum en blijven continu in behandeling.

 • Project “Sleutelkluisjes”;
 • Project “Wonen met Gemak (Woonscan)”;
 • Project “Woonwensen Ouderen 2016”;
 • Project “Woonvorm B’onsThuis”;
 • Project “Hergebruik Hulpmiddelen”;
 • Project “Blijvers-lening”;
 • Project “Mantelzorgwoning”;
 • Project “VerkeersMarkt (Cursus Weggebruik Ouderen)”.

Commissie Wonen & Veiligheid

Samenstelling Commissie Wonen & Veiligheid

De Commissie Wonen & Veiligheid bestaat op dit moment uit 6 personen, te weten:

Eric de Goeij,                                      voorzitter;

Jan Aalders,                                                       secretaris ook projectleider van de projecten “Woonwensen Ouderen, 2016”, “Blijvers-lening” en “Mantelzorgwoning”;

Thea Haeve – van Meurs;               projectleider project “Woonvorm B’onsThuis”;

Frans Smits                                         lid van de projectgroep “Woonvorm B’onsThuis”;

Ad van de Meerakker                                      lid van de projectgroep “Wonen met Gemak (woonscan)”, “Woonvorm B’onsThuis” en projectleider project “Hergebruik Hulpmiddelen”;

Ton Kremers                                                      projectleider project “VerkeersMarkt (cursus Weggebruik Ouderen)” en lid van de projectgroep “Sleutelkluisjes”;

De voorzitter van de commissie is ook de vertegenwoordiger van de Commissie in het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad Meierijstad.
In principe komt de Commissie 8 keer per jaar bij elkaar. Is er niets te bespreken dan is er ook geen vergadering. In de vergaderingen worden alle onder handde zijnde projecten besproken en worden afspraken gemaakt over de voortgang.
Projecten dienen zich aan als gevolg van meldingen uit de samenleving. De geïnitieerde projecten worden in de Commissie besproken en met een “projectvoorstel” aan het Algemeen Bestuur voorgedragen voor uitvoering. Uiteindelijk is het Dagelijks Bestuur degene die toestemming geeft om het project op te starten. Die toestemming wordt onder meer bepaald door de kosten, de personele bezetting en de doorlooptijd ervan. Veel van de projecten worden met een vakkundig opgesteld rapport beëindigd.

Welzijn & Dienstverlening

Samenstelling Commissie Welzijn & Dienstverlening (W&D)

 • Wim Compier, voorzitter
 • Joke Hooijdonk, secretaris
 • Jan Mettler
 • Toon van Heertum
 • Inge Kools
 • Janus van Weert

Wat de Seniorenraad verstaat onder Welzijn en Dienstverlening wordt duidelijk na het lezen van de definities.
Welzijn is het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht. Welzijn is iets dat mensen individueel beleven en staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit dan door economische vooruitgang.
Het onderwerp welzijn zal de komende tijd steeds belangrijker worden. Zeker nu alle gevolgen van de welvaart, opgebouwd vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, hun tol beginnen te eisen. Voorzieningen zijn niet langer houdbaar en de participatiemaatschappij is geboren. Dit zal onmiskenbaar gevolgen hebben op het leven en welzijn van de senioren.
Met betrekking tot het onderwerp welzijn heeft de commissie Welzijn & Dienstverlening de afgelopen jaren de rapporten “het zich thuis voelen van de Schijndelse senioren” en “Sociale Veiligheid” geschreven. De conclusies en aanbevelingen zijn nog steeds actueel.

Dienstverlening is het leveren van een dienst of pakket van diensten aan een andere partij. Dienstverlening wordt door de Van Dale gedefinieerd als: “hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek”.
Met betrekking tot dit onderwerp denkt de Seniorenraad aan diverse vormen van dienstverlening zoals:
Openbare dienstverlening door b.v gemeente en instellingen als Woonmij, thuiszorginstanties en het Openbaar Vervoer.

Voor meer informatie met betrekking tot deze commisie lees dan verder via  de link: Commissie Welzijn en Dienstverlening