All Posts By

Henk van Esch

Commissie Wonen & Veiligheid

Samenstelling Commissie Wonen & Veiligheid

De Commissie Wonen & Veiligheid bestaat op dit moment uit 6 personen, te weten:

Eric de Goeij,                                      voorzitter;

Jan Aalders,                                                       secretaris ook projectleider van de projecten “Woonwensen Ouderen, 2016”, “Blijvers-lening” en “Mantelzorgwoning”;

Thea Haeve – van Meurs;               projectleider project “Woonvorm B’onsThuis”;

Frans Smits                                         lid van de projectgroep “Woonvorm B’onsThuis”;

Ad van de Meerakker                                      lid van de projectgroep “Wonen met Gemak (woonscan)”, “Woonvorm B’onsThuis” en projectleider project “Hergebruik Hulpmiddelen”;

Ton Kremers                                                      projectleider project “VerkeersMarkt (cursus Weggebruik Ouderen)” en lid van de projectgroep “Sleutelkluisjes”;

De voorzitter van de commissie is ook de vertegenwoordiger van de Commissie in het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad Meierijstad.
In principe komt de Commissie 8 keer per jaar bij elkaar. Is er niets te bespreken dan is er ook geen vergadering. In de vergaderingen worden alle onder handde zijnde projecten besproken en worden afspraken gemaakt over de voortgang.
Projecten dienen zich aan als gevolg van meldingen uit de samenleving. De geïnitieerde projecten worden in de Commissie besproken en met een “projectvoorstel” aan het Algemeen Bestuur voorgedragen voor uitvoering. Uiteindelijk is het Dagelijks Bestuur degene die toestemming geeft om het project op te starten. Die toestemming wordt onder meer bepaald door de kosten, de personele bezetting en de doorlooptijd ervan. Veel van de projecten worden met een vakkundig opgesteld rapport beëindigd.

Nieuwsbrief 5 oktober 2018

Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad.
Deze maand met de volgende onderwerpen:

  1. Seniorenraad Meierijstad kaart mantelzorgwoningen problematiek aan bij gemeente Meierijstad.
  2. Gemeente Meierijstad honoreert plan project “Cursus Weggebruik Ouderen”, Seniorenraad met subsidie
  3. Ook Seniorenraad Meierijstad doet mee met Rabobank Clubkas Campagne.

Belangrijk!!

Als uw gegevens veranderen vergeet dan niet uw nieuwe telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan ons.

Onderwerpen en ideeën.

Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de Seniorenraad geef dat dan aan ons door. E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl

Voor de volledige nieuwsbrief kijk in onze bibliotheek!!

Veel leesplezier! Het bestuur van de seniorenraadmeierijstad.

Nieuwsbrief 3 juli 2018

Voorwoord van de voorzitter.

Het heeft een tijdje geduurd, maar hier is dan toch, de eerste nieuwsbrief van de Seniorenraad Meierijstad. Het feit dat u lang hebt moeten wachten op nieuws heeft te maken met de bemensing van de commissies in, met name, Veghel. Het bestuur heeft gemeend niet langer te willen wachten, met nieuws naar onze achterban, ondanks dat de commissies nog niet volledig bezet zijn. Het bestuur wil graag de senioren informeren over onderwerpen die actueel zijn, tevens wil het bestuur graag nog meer mailadressen van senioren om meningen te vragen over bepaalde onderwerpen.

Wim van Meijl.

Voor de volledige nieuwsbrief  klink op de volgende link: Nieuwsbrief 3 juli 2018

 

Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De oorspronkelijke “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) komt daarmee te vervallen.

De Seniorenraad Meierijstad handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van leden van het Bestuur, vrijwilligers en overige relaties is dat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

Klik voor meer informatie op deze link  Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018

 

Jaarverslag SRM 2017

Datum    : 24 januari 2018

Van         : Algemeen secretaris

Hoewel in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement wordt gesproken over een verplichting tot het opstellen van een jaarverslag, heeft het dagelijks bestuur een overzicht gemaakt van al hetgeen waar de Seniorenraad Meierijstad zich mee heeft beziggehouden nadat op 24 januari 2017, tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Spectrum te Schijndel, door de notaris de oprichtingsakte werd gepasseerd.

Lees verder door een klik op de titel

Read More

WOONVORM “b’OnsThuis” hoopt op snel resultaat.

Een projectgroep uit de commissie “Wonen en Veiligheid” resulterend onder “Seniorenraad Meierijstad” afdeling Schijndel, heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een woonvorm voor ouderen.

Naast het gebruik van de resultaten van het woonwensenonderzoek werd een korte doelgerichte enquête gehouden onder de K.B.O.’s in Schijndel en Wijbosch waarin werd gevraagd, hoe men op gevorderde leeftijd zou willen wonen nu het zelfstandig wonen ook politiek een feit is.

Read More