Seniorenraad onderschrijft doelstelling Pact.

(Nota Wonen, Welzijn en Zorg Meierijstad.)
Als benoemd in de Mijlpalen van Meierijstad is de doelstelling dat per kern voorzieningen op maat worden geboden, afhankelijk van de vraag, behoefte en identiteit van de kern of wijk. Ook  de Seniorenraad wil een ‘leefbare’ gemeente bevorderen: een gemeente waarin inwoners kunnen wonen, werken en leven in een prettige en veilige omgeving. Met de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen. Als middel voor het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid in onze kernen is een aantal basisvoorzieningen essentieel. Deze zijn veelal multifunctioneel gehuisvest in één gebouw, met activiteiten gericht op basisonderwijs, ontmoeting, sociale activering, cultuureducatie, sport en beweging. In de harmonisatie subsidiëring wijkgebouwen en gemeenschapshuizen (2018) zijn uitgangspunten voor nieuw beleid geformuleerd, waarin is opgenomen dat gemeenschapshuizen en wijkgebouwen moeten openstaan voor alle organisaties die door middel van hun activiteiten dan wel producten bijdragen aan de leefbaarheid in de kern dan wel wijk.

De Seniorenraad  wil  stimuleren dat er lokale inloopvoorzieningen zijn waar inwoners voor ontmoeting en verschillende (dag)activiteiten terecht kunnen, maar waar ook uiteenlopende vormen van ondersteuning aanwezig zijn. Hierdoor is daginvulling voor en ondersteuning aan inwoners laagdrempelig voor handen. Een inwoner die een kop koffie komt drinken bij een inloopvoorziening kan daar ook terecht voor vragen over financiële problemen, vrijwilligerswerk of eenzaamheid. Door het stimuleren van inloopvoorzieningen verspreid in Meierijstad willen we bereiken dat inwoners in hun eigen omgeving kunnen deelnemen aan (ontmoet)activiteiten. Door het bieden van laagdrempelige lokale dagbesteding/dagactiviteiten willen we bewerkstelligen dat iedereen kan meedoen in Meierijstad (inclusie);