Verslag bijeenkomst kerngroep SRM 12 september 2022:

By 16 september 2022november 18th, 2022Nieuws Erp

Afwezig met kennisgeving: Pieter Antonides en Jan van Dijk
Er zijn 2 nieuwe kernleden aangesloten bij de SRM: Jan van Dijk en Paul Chatrou.

Mededelingen:

 • Op 8 december is er een thema bijeenkomst die wordt georganiseerd door Ons welzijn in Meierijstad met als onderwerp Armoede bestrijding. Wellicht interessant voor ons om te bezoeken.
 • Op 3 okt. a.s. is er een bijeenkomst in Veghel met Wij Nu, dorps en wijk raden en burgerleden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een herstart gemaakt om de SRM organisatie op te starten
 • Wim van Geelkerken zegt toe om de vertegenwoordiger te zijn van kern Erp bij verhindering van Bert van Boxmeer
 • Er zijn rapporten opgesteld over de eenzaamheid in Meierijstad en de leefbaarheid van alle kernen. SRM kern Erp wacht op de vervolg stappen van gemeente en het pact van WWZ om met deze thema’s aan de slag te gaan.
 • Op zaterdag 5 november is er een informatie bijeenkomst over de te houden woonscan’s op de Leest in Veghel. Omdat wij ook van deze woonscan’s gebruik gaan maken in 2023 is het verstandig om met enkele mensen deze bijeenkomst te bezoeken.De verkeersmarkt.
 • op 25 november is de zaal in Ter Aa gereserveerd
 • De commissie in Erp bestaat uit: Annet Delisse, Antoon van Lanen, Paul Chatrou en Bert van Boxmeer. We vragen Jan van Dijk of hij zich daar bij wil aansluiten.
 • Op maandag 19 september is de start bijeenkomst in het oude raadhuis. Ervaring deskundigen uit Schijndel Eric de Goeij en Ton Kremers zijn daar ook bij aanwezig.
 • We gaan te werk conform de bestaande draaiboeken.
 • De KBO’s van Eerde en Zijtaart worden geïnformeerd over de verkeersmarkt en t.z.t. zullen we ook vrijwilligers vragen van hen om de organisatie te ondersteunen.

De verslagen van deze kerngroep leden bijeenkomsten worden ter info door Wim doorgestuurd naar de dorpsraden in Keldonk en Boerdonk.
Voortgangsplanning van de SRM breed: zie bijlage
We zullen als KBO en SRM nog een reminder in de Erpse krant opnemen om voor 1 november nog gebruik te maken van de mogelijkheid om de energie bijdrage aan te vragen.

Vervolg op de bijeenkomst WWZ met de inwoners van Erp:

 • Terug koppeling vindt plaats via de Erpse krant
 • Er komt een onderhoud met de gemeente Meierijstad en Area over het vervolg op deze bijeenkomst
 • We gaan ons als kern opgeven om in 2023 de woonscan’s in Erp te houden. Tevens invulling geven aan woonadvies gesprekken.
 • De gemeente heeft toegezegd dat de uitkomsten van de bijeenkomsten met de burgers gebruikt gaan worden om beleid op te maken en mee te nemen als toepassing bij nog te bouwen woningen.

In tegenstelling tot de planning is de volgende vergadering niet op 10 oktober maar op 17 oktober in het oude Raadhuis.
Voor dit jaar staan nog de vergaderingen op de planning op 14 november en 19 december om 19.30 in het oude Raadhuis