Seniorenwijzer 2022

De seniorenwijzer is van het jaar 2022, nauwelijks gewijzigd.
Om deze reden heeft de seniorenraad afdeling Schijndel, besloten om voor 2023 geen nieuwe seniorenwijzer uit te brengen.
Dus wij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de seniorenwijzer van 2022.

U vindt in de seniorenwijzer alle actuele informatie
over organisaties en zaken die met het wel en wee te maken
hebben van de senioren (65+) in Meierijstad.
De Seniorenwijzer helpt u op weg om de juiste organisatie of
oplossing te vinden voor uw sociale vraagstuk. Naast internet,
websites en andere informatiekanalen is deze fysieke
Seniorenwijzer een overzichtelijke informatiebundel, waarin je op
een eenvoudige manier (contact)gegevens kan opzoeken en
nalezen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan
doen.

Anton Valks
Namens de Seniorenraad Schijndel, afdeling communicatie.