Aanstelling vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenspersonen zijn er voor melders van ongewenst gedrag en/of integriteit. Hierbij zal de focus liggen op het ondersteunen en het helpen bij het beëindigen van het, als ongewenst ervaren gedrag en/of het stop zetten van de integriteitsschending groot en klein. Opvang, begeleiding en meedenken over de oplossing zijn daarbij het doel. Meldingen zijn vertrouwelijk en anoniem (mits er geen juridisch strafbaar feit heeft plaatsgevonden).
De vertrouwenspersonen zijn er voor: • Alle vrijwilligers in Meierijstad die te maken hebben met ongewenst gedrag of seksuele intimidatie. Hierbij is een twijfel over grensoverschrijdend gedrag voldoende om contact op te nemen.