Verslag bijeenkomst SRM afdeling Veghel d.d. 16 januari.

By 24 januari 2023maart 9th, 2023Nieuws

 Aanwezig
Leden: Wilma Gosselink, Henny van Asseldonk, Yvon Nijhof, John Zijlmans en Bert van Boxmeer
Contact personen: Ben Merx, Henri van Zeeland en Jan den Biggelaar.
Afwezig met kennisgeving: Gerard Gosselink, Joost Gerrits en Jan Schuurmans

Het is de eerste bijeenkomst van de Senioren Raad Meierijstad Afdeling Veghel (SRM Veghel)en dus tevens ook de kick-off.
De gespreksleider is Bert van Boxmeer. Hij schets wat de positie van de SRM is en geeft tevens aan dat het misschien wel wat tijd kost voordat voor iedereen duidelijk is wat deze positie is en hoe we gaan functioneren in de toekomst.
Hij neemt deze ervaring mee vanuit Erp waar in 2022 de SRM is gestart en nu na ongeveer een jaar volop bezig is.

Bert geeft nog samenvattend weer wat de positie is in de toekomst t.a.v.

 • zie beleidsplan
 • De werkwijze
 • De nauwe samenwerking verbanden waarmee gewerkt wordt
 • De huidige organisatievorm per kern. ( vier kernen: Veghel, st Oedenrode, Schijndel en Erp)
 • Huidige actuele onderwerpen die momenteel op de agenda staan.
 • Samenstelling van de SRM. ( dorps en wijkraden, KBO’s en “burgerleden”

Alle aanwezigen stellen zich voor
Bert vraagt of iedereen zijn adres gegevens wil doorgeven in een aparte mail
Er werd een afspraak gemaakt over de vergader momenten.
De dinsdag avond is de beste dag. Starten om 19.30 met een duur van maximaal 2 uur.
Er zullen in 2023 8 vergaderingen worden gehouden een week voorafgaande aan de Algemeen bestuur vergadering.
De data zijn: 14 maart, 11 april, 23 mei, 4 juli, 15 augustus, 26 september en 7 november. Noteer deze data alvast in de agenda.

Er wordt afgesproken dat we dit jaar (2023) allemaal bij ieder overleg aanwezig zijn. Tenzij wordt aangegeven dat dit niet nodig is.
In de loop van 2023 wordt de onderverdeling van de commissies wonen en veiligheid en zorg en welzijn als maar duidelijker en het is ook de bedoeling dat we in de toekomst ook op die manier het werk oppakken.
Het is wel heel zinvol om vanuit Veghel (voorlopig) een persoon af te vaardigen in het dagelijkse bestuur. Deze persoon zou dan ook naar buiten het boegbeeld en vertegenwoordiger kunnen zijn voor de afdeling Veghel.
In een aparte mail vraagt Bert iedereen om naast zijn adresgegevens ook zijn voorkeur in welke commissie hij/zij in de toekomst wil functioneren en of hij/zij als vertegenwoordiger naar buiten wil worden en dus ook als Veghelse afgevaardigde in het DB wil plaatsnemen
Ook dient zich iemand bezig te houden met de communicatie naar buiten. Hier wordt intern nog met elkaar over gesproken om te komen tot een goede taakverdeling.
De volgende projecten liggen voor 2023 nu voor ons.

Verkeersmarkt.

 • start organisatie 14 maart 19.30 uur in het Wijnu gebouw.
 • Draaiboeken doornemen. Deze worden toegestuurd door Ben Merx
 • Dit project is financieel al goedgekeurd door de gemeente Meierijstad

Vervolg geven aan de woonscan’s

 • gesprek met Henk kapiteins plannen om geïnformeerd te worden over de organisatie tot nu toe
 • Begeleiden van de nog te houden woonscan’s
 • Er zijn er nu 25 gepland en 8 uitgevoerd
 • Inhoud inventarisatie lijst en inzicht in een totaal rapport. Zie bijlage
 • De ambitie van de Senioren Raad is om er dit jaar 100 te houden in de totale gemeente.

Communicatie:

 • Er volgen nog gesprekken over wie deze functie gaat vervullen
 • Binnenkort komt er een algemeen stukje in de Veghelse krant en wellicht ook de h-a-h bladen in Mariaheide. Eerde en Zijtaart
 • Vervolg op dit stukje kan zijn. De kick-off van afdeling Veghel, opstarten verkeersmarkt en de onderhanden zijnde woonscan’s

Op de vraag hoe verder met het armoede beleid bij ouderen deelt Bert mede dat de uitgestelde thema middag zou kunnen worden bezocht door iemand uit de  SRM Veghel. En dan vandaar uit verder.

Niet meer aan de orde zijnde en dank zeggend voor de komst sluit Bert de bijeenkomst om 20.30 uur.