Netwerkbijeenkomst Seniorenraad Meierijstad 4 april jl.

Op 4 april jl. organiseerde de Seniorenraad Meierijstad een netwerkbijeenkomst in het gemeenschapshuis  “De Brink ” in Eerde. Er waren circa 80 aanwezigen, vrijwillige medewerkers van de Seniorenraad, vertegenwoordigers van de gemeente, dorps-en wijkraden ,KBO-afdelingen,  zorg- en woonorganisaties, politieke partijen, sportraad, en adviesraad sociaal domein.

In zijn welkomstwoord benadrukte voorzitter Wim van Meijl het belang van een netwerkbijeenkomst: elkaar opzoeken en versterken – verbindingen maken – samen doelen bereiken.

Vervolgens gaf de voorzitter een uiteenzetting over het werk van de Seniorenraad en de onderwerpen die thans actueel zijn.                                                                                                                                                                  De Seniorenraad behartigt de belangen van alle senioren in Meierijstad en zet zich in om de leefbaarheid op peil te houden c.q. verbeteren.                                                                                                                                    Thans zijn de volgende onderwerpen actueel:

  • Organiseren van verkeersmarkten.
  • Woonscans uitvoeren om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
  • Woonprojecten ondersteunen: “ B Óns Thuis” project in Schijndel (Papaverstraat) en het project “Wij-Hoven” in Wijbosch nabij het verpleeghuis St. Barbara.
  • Gezamenlijk aanpak met dorps- en wijkraden en KBO-afdelingen om leefbaarheid op peil te houden met aandacht voor woningbouw en voorzieningen in de kleine kernen.

Wethouder Rik Compagne benadrukte het belang om gezamenlijk te werken aan het welzijn van onze inwoners in Meierijstad.  Hiervoor is in 2022 een “Pact” gesloten met alle partijen die actief zijn op het welzijsterrein: elkaar opzoeken en versterken – informatie uitwisselen.                                                                                  Ook de Seniorenraad is in het Pact vertegenwoordigd.

Vervolgens was er gelegenheid om volop te “netwerken ”onder het genot van een hapje en drankje.