Algemene  informatie

Verhoging  Energietoeslag in gemeente Meierijstad.

By Afdeling Erp, Afdeling Schijndel, Afdeling Sint-Oedenrode, Afdeling Veghel, Algemene informatie

De gemeente Meierijstad komt met een verhoging van de energietoeslag. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben en al een toeslag van 800 euro hebben gekregen, krijgen deze maand extra 500 euro uitbetaald. Inwoners zonder toeslag kunnen aanspraak maken op te totale toeslag van 1300 euro. Een aanvraag voor de toeslag kan tot 1 november worden ingediend. https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/September/Eenmalige_energietoeslag_verhoogd

Speerpunten Meierijstad Algemeen

By Algemene informatie

In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;
download hier het beleidsplan ( beschikbaar vanaf 1 april 2022)

-Gemeentelijke regeling Mantelzorgwoning;
-Gemeentelijke regeling Blijvers lening;
-Onderzoek naar haalbaarheid Volksuniversiteit Meierijstad;
-Ons thuis huis projecten in heel Meierijstad
-Onderzoek naar één Seniorenwijzer voor Meierijstad;
-Volgen van Invulling “Sociaal Domein” – “Iedereen hoort erbij”!

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/

Invulling “Sociaal Domein” – “Iedereen hoort erbij”!

By Algemene informatie

Op donderdag 17 januari 2019 heeft de Seniorenraad Meierijstad deelgenomen aan de discussie over de invulling van het “sociaal domein”.

De gemeente had organisaties die werken op het gebied van “het sociaal domein” (dit behelst het terrein van wonen – welzijn – zorg – dienstverlening- werk – inkomen) uitgenodigd om mee te praten over hoe het sociaal domein het beste ingevuld kan worden.
Als je “sociaal domein ”vertaalt dan houdt dit in: een samenleving waarin iedereen erbij hoort – iedereen moet zich thuis kunnen voelen in de samenleving. Men praat dan ook wel eens over “een inclusieve samenleving”.

Circa 100 deelnemers namen deel aan deze ochtend bijeenkomst waar enkele punten benadrukt werden:

  • Zorg voor bekendheid “waar kan men terecht met een hulpvraag”, organiseer de hulp zo dicht en herkenbaar mogelijk bij de mensen in de buurt.
  • Zorg voor goede samenwerking van de zorg verlenende instanties, voorkom dat organisaties langs elkaar heen werken.
  • Sociale wijkteams vervullen een belangrijke rol in het signaleren van problemen.
  • Het overheidsbeleid gaat er van uit dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de praktijk wordt ervaren dat hierdoor onwenselijke situaties ontstaan: eenzaamheid – verwaarlozing. Belangrijk is dat dergelijke situaties centraal gemeld kunnen worden.

De Seniorenraad zal het vervolg op deze discussieochtend volgen en als hieraan een vervolg gegeven wordt, zal dit op onze site vermeld worden.

Beleidsplan SRM 2022-2026 “Vitaal op Maat”

By Algemene informatie

Wie en wat we zijn en willen, kunt u binnenkort lezen in ons nieuwe beleidsplan 2022-2026. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit plan. Het plan is tot stand gekomen na overleg met buurt-, wijkraden, KBO afdelingen en de welzijnsinstellingen in Meierijstad.

Anno 2022 is het duidelijk dat het oplossen van problemen een zaak is van een gemeenschappelijke aanpak door alle partijen die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn. Vandaar dat de Seniorenraad verheugd is over de totstandkoming van een WWZ-Pact: een overeenkomst waarin partijen op gebied van Wonen – Welzijn – Zorg de bereidheid hebben uitgesproken om gezamenlijk en op een constructieve manier problemen aan te pakken, ieder vanuit zijn deskundigheid, maar wel oplossingsgericht.

Anno 2022 is het duidelijk dat het oplossen van problemen een zaak is van een gemeenschappelijke aanpak door alle partijen die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn. Vandaar dat de Seniorenraad verheugd is over de totstandkoming van een WWZ-Pact: een overeenkomst waarin partijen op gebied van Wonen – Welzijn – Zorg de bereidheid hebben uitgesproken om gezamenlijk en op een constructieve manier problemen aan te pakken, ieder vanuit zijn deskundigheid, maar wel oplossingsgericht.

 

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

By Algemene informatie

Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente
Meierijstad gehouden. Het is natuurlijk altijd belangrijk om het verkiezingsprogramma van de
verschillende politieke partijen te kennen. De afgelopen jaren heeft de Seniorenraad gesproken
met deze politieke partijen. Zij hebben altijd aangegeven dat ze de belangen van de Senioren
zeker niet uit het oog willen verliezen.
De Seniorenraad heeft daarom in aanloop de verkiezingen van 2022, de programma’s van de
politieke partijen in Meierijstad doorgelicht om te ontdekken wat zij de Senioren in de komende
vier jaren te bieden hebben.
Wij maken u graag deelgenoot van deze kennis. Natuurlijk geven we u geen stemadvies, omdat
wij er van uit gaan dat u wijs genoeg bent om zelf uw keuze te maken.
NB Opvallend is wel dat we in het programma’s van  Gemeentebelang Meierijstad,
niets hebben kunnen ontdekken waar iets over senioren wordt gezegd. Alle relevante
informatie m.b.t. senioren kunt u via de link lezen.

Verkiezings programma politieke partijen Meierijstad 2022

HULP BIJ HET HUISHOUDEN

By Algemene informatie, Nieuws

De gemeente zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen in het huishouden, zoals het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk. Soms kunt u dit door een ziekte, een beperking of
ouderdom (tijdelijk) niet meer zelf doen. U kunt dan samen met hulp van familie, vrienden of kennissen een
oplossing zoeken. Als dit niet lukt, kan de gemeente ook met u naar gerichte hulp zoeken.
Wilt u weten of u hulp kunt krijgen van de gemeente? U kunt een gesprek aanvragen met de klantmanager
Wmo (14 0413). U kunt ook iedere werkdag van 9:00 – 11:00 uur bij ons terecht op het inloopspreekuur.
In Schijndel is voorlopig geen inloopspreekuur.
In Veghel: inloop op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 11:00 uur
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
In Sint-Oedenrode: inloop op maandag en donderdag tussen 9:00 – 11:00 uur
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode
Inwoners kunnen hun vraag ook stellen via het contactformulier. Of bel naar 14 0413

Speerpunten Meierijstad Algemeen

By Algemene informatie


In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;
download hier het beleidsplan ( beschikbaar vanaf 1 februari 2022)

-Gemeentelijke regeling Mantelzorgwoning;
-Gemeentelijke regeling Blijvers lening;
-Onderzoek naar haalbaarheid Volksuniversiteit Meierijstad;
-Ons thuis huis projecten in heel Meierijstad
-Onderzoek naar één Seniorenwijzer voor Meierijstad;
-Volgen van Invulling “Sociaal Domein” – “Iedereen hoort erbij”!

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/