Speerpunten Meierijstad Algemeen

In samenwerking en in overleg met partijen die zich hiervoor al inzetten, zal aandacht geschonken worden aan:
-Uitwerking van het beleidsplan 2022-2026 Seniorenraad Meierijstad;
download hier het beleidsplan ( beschikbaar vanaf 1 april 2022)

-Gemeentelijke regeling Mantelzorgwoning;
-Gemeentelijke regeling Blijvers lening;
-Onderzoek naar haalbaarheid Volksuniversiteit Meierijstad;
-Ons thuis huis projecten in heel Meierijstad
-Onderzoek naar één Seniorenwijzer voor Meierijstad;
-Volgen van Invulling “Sociaal Domein” – “Iedereen hoort erbij”!

Voor meer informatie en artikelen kunt u terecht op onze bibliotheek-site: https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek/