Category

Nieuws

Nieuwsbrief mei / juni 2020

 Voor een volledige, uitvoerige nieuwsbrief klik op de link Nieuwsbrief mei / juni 2020

Woordje van de voorzitter Wim van Meijl
Wij leven in een bizarre tijd die zijn weerga niet kent,………………………

De Seniorenraad heeft beperkt door gewerkt.
Tijdens de landelijke lock down heeft de Seniorenraad nog digitaal contact gehad en vergaderd met wethouder Compagne en zijn beleidsmedewerker over enkele belangrijke punten uit ons actieplan. Hieronder volgt een beknopte samenvatting:…………………

Besproken Projectplannen:

 1. Verkeersmarkt:
 2. Wonen met Gemak:
 3. Inventarisatie activiteiten 55+:
 4. Gemeentelijke Dienstverlening
 5. Seniorenwijzer:
 6. Sleutelkluisjes:
 7. B’ons Thuis:
 8. Mantelzorgwoningen:

 Activiteiten Seniorenraad afdeling Sint-Oedenrode. 
1. Voorbereiding “Seniorenwijzer-Rooi
2. Voorbereiding uitvoeren woonscans
3. Multifunctionele accommodatie in de Kienehoef.

De welzijnsorganisaties van Meierijstad blijven bij u in de buurt!

Dit is een doorgestuurd bericht van Welzijn de Meierij. De Seniorenraad Meierijstad heeft al haar activiteiten tot nader orde gestopt.

De samenwerkende welzijnsorganisaties van Meierijstad blijven bij u in de buurt. Daarbij houden we rekening met de richtlijnen rondom het coronavirus. Dat betekent dat we tijdelijk op een andere manier contact met u zoeken dan u van ons gewend bent.

Zo hebben onze sociaal werkers, clientondersteuners en vrijwilligers afgelopen week al honderden mensen gebeld die juist nu extra aandacht nodig hebben. In deze periode vallen heel veel mensen terug op zichzelf, ze kunnen zich eenzaam of angstig gaan voelen, mantelzorgers raken overbelast omdat partners niet meer naar de dagbesteding kunnen, de thuissituatie komt onder druk te staan omdat de kinderen niet naar school of de kinderopvang kunnen.

Samen kijken we dan hoe we het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld met regelmatig contact, advies, hulpverlening, of praktische ondersteuning. We kunnen boodschappen doen, maaltijden bezorgen, emotionele ondersteuning bieden enzovoort.

Ook onze jongerenwerkers zijn op straat te vinden, waar ze op gepaste afstand jeugd advies geven en met hen in contact blijven. Via social media delen we met deze jongeren en hun ouders tips en challenges om door deze tijd heen te komen. Kortom, we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ook nu niemand er alleen voor staat!

 

Belt u ons wanneer u:

 • graag contact wilt (bijvoorbeeld omdat u eenzaam bent)
 • praktische ondersteuning kunt gebruiken
 • zorgen heeft over uzelf of anderen
 • graag iets voor een ander wil betekenen
 • vragen hebt

Zelf houden we initiatieven die ontstaan in de wijken goed in de gaten en bieden waar nodig een helpende hand. Een mooi voorbeeld is het versturen van uw zelfgemaakte kaarten voor mensen die nu extra aandacht nodig hebben. Wij zorgen dat ze op het juiste adres aankomen!

Onze gebruikelijke activiteiten waarbij we elkaar ontmoeten liggen tijdelijk stil. Ook onze ontmoetingscentra zijn gesloten. Dat doen we voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Maar we zitten zeker niet stil en willen dat u weet dat we er ook voor u zijn! Neem gerust contact met ons op; samen slaan we ons er doorheen!

 

Contactgegevens
Welzijn De Meierij: bereikbaar via 073-5441400 (elke dag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot 12.00 uur) of  info@welzijndemeierij.nl. Zie ook www.welzijndemeierij.nl www.facebook.com/welzijndemeierijPR   Twitter: @WelzijnMeierij

ONS welzijn: bereikbaar via 088 3742525 (alle werkdagen van 08.30-17.30 uur). Zie ook www.ons-welzijn.nl, www.facebook.com/infoONSwelzijn/,
Instagram: ONS_welzijn, Twitter: @ONSwelzijn.
Farent: bereikbaar via 088 023 75 00 (8:30 tot 17:00 uur) of info@farent.nl.
Bent u in een situatie waarbij acuut hulp nodig is? Bel dan 24/7 met onze crisisdienst , ook via  088 023 75 00
Lumens: bereikbaar via: 040 219 33 00 of info@lumenswerkt.nl

MEE; bereikbaar via  088-465 3555 zie ook www.meedemeentgroep.nl
Het Centrum van Jeugd en gezin is de vraagbaak voor kinderen en jongeren  (0-23 jaar) en ouders. De jeugdprofessionals zijn te bereiken via telefoon 0413-381060 en cjgmeierijstad.nl. Op de website van het CJG  zijn tips en ideeën verzameld om deze dagen samen gezellig door te komen nu de scholen dicht zijn en de kinderen thuis.

 

Nieuwsbrief januari 2020

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief januari 2020  )

Nieuw convenant gesloten tussen Seniorenraad en de gemeente Meierijstad.
Dit convenant is voor onbepaalde tijd afgesloten.Het nieuwe convenant is op 13 januari jl. tijdens een bijeenkomst in het Spectrum getekend, onder toeziend oog van alle overige convenantpartners, belangstellenden en burgemeester Kees van Rooij, door wethouder Rik Compagne, voorzitter Wim van Meijl en secretaris Ben Merx.
Seniorenraad zoekt actieve ouderen vooral voor de afdeling Veghel e.o
De Seniorenraad zoekt actieve ouderen die graag mee willen denken op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.
-Besluit Meierijstad Zwembaden
De gemeente Meierijstad heeft besloten de zwembaden in Sint.-Oedenrode en Veghel in het centrum van beide deelgemeenten te handhaven.

Nieuwsbrief november 2019

Seniorenraad Meierijstad maakt zich sterk voor twee actuele zaken in Sint-Oedenrode

1.Multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef
De Seniorenraad maakt zich zorgen over het mogelijke gebrek aan financiële middelen die beschikbaar zijn voor deze accommodatie omdat de financiële middelen hiervoor uit het onderwijsbudget zouden moeten komen.
2.  Locatie nieuw Zwembad
 De Seniorenraad wil dat alle opties voor een locatie van het zwembad, met voors en tegens, in beeld komen zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden. Uiteraard moeten alle belangen zo goed mogelijk afgewogen worden. Wij zouden het wel op prijs stellen als gedegen wordt onderzocht wat het zou betekenen als de huidige locatie behouden blijft.
3.Laatste keer “Blijverslening”  
In het kader van het Kabinetsbeleid dat senioren langer in hun woning moeten blijven wonen zijn door de voormalige Seniorenraad Schijndel een 125-tal woonscans uitgevoerd door vrijwilligers en vrijwilligsters met een bouwkundige en een zorg achtergrond, en hebben de deelnemers aan de woonscan een uitgebreid rapport hebben ontvangen.
Voor de complete nieuwsbrief klik op de link: Nieuwsbrief november 2019

Naar Den Haag voor je pensioen op vrijdag 1 november as

Onderstaande actie is afgelast wegens te weinig deelname!

Persbericht
Info: Peter Bok tel. 06 51118989 / pfgsbok@gmail.com Coördinator Noord-Brabant.
Waarom?
8.000.000 mensen in Nederland die geraakt worden door de korting op pensioen. Bent u het ook meer dan zat, Kom dus op 1 november op voor je door jezelf gespaarde geld!!!!

Wat willen we?
1. De rekenrente naar 3,5%!
2. Geen verplichte belegging in staatsobligaties
3. Handhaven huidig pensioenstelsel!
4. DNB van bindend advies naar vrijblijvend advies m.b.t. rekenrente!
5. Parlementaire enquête naar  opzet van Rutte, Dijsselbloem, Knot en Koolmees!

Op het Malieveld zullen diverse sprekers op het podium komen van:
– pensioenfondsen,
– financieel experts,
– ouderenorganisaties,
– alleen vakbonden die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
– alleen politieke partijen die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
– en de verantwoordelijke minister Koolmees.

Planning:

Vanuit elke provincie rijden er 2 bussen richting Den Haag. Routes worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Voor meer informatie over tijden en overig nieuws:
Zie facebook Breed protest tegen de pensioenroof
en voor deelname pensioenactie2019@gmail.com

Nieuwsbrief september 2019

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief september )

1. Constructieve kennismaking met nieuwe wethouder Rik Compagne
2. Sociale alarmering.  Wat is het en voor wie?
3. Omroep Meierij besteedt veel aandacht aan herdenking bevrijding
4. Voorlopige uitslag zwembad enquête

 

Nieuwsbrief juli 2019

Met als belangrijkste onderwerpen:
(Voor de volledige nieuwsbrief en alle artikelen klik op de link:  Nieuwsbrief juli 2019 
Seniorenraad en KBO tegen het voornemen van het college Meierijstad.
Het College is voornemens om vanaf 2021 te stoppen met het
opnemen van wettelijke publicaties in de huis-aan-huisbladen. Dit zou een structureel voordeel van €20.000 euro moeten opleveren voor de gemeente.

Voorstel intensieve samenwerking KBO –Rooi –  Zorgcoöperatie Rooi – Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode.
In Sint-Oedenrode hebben bovenstaande organisaties de intentie uitgesproken gezamenlijk projecten aan te pakken die het welzijn van senioren bevorderen.

Seniorenraad en het herstel van de Volksuniversiteit in Meierijstad
Na intensief overleg met andere cursusaanbieders in onze gemeente blijkt dat er  een duidelijk verschil is tussen de Welzijnsorganisaties en de Volksuniversiteit m.b.t.  de doelgroepen die benaderd worden. Ook het niveau van het cursusaanbod is verschillend. .

Verzoek om deel te nemen aan de enquête naar een locatie zwemvoorziening in Sint-Oedenrode en Veghe
l

Klik om de enquête in te vullen op de link hieronder.

https://www.getfeedback.com/r/OIfa0p0W

 

Enquête Volksuniversiteit

Seniorenraad wil herstel van Volksuniversiteit in Meierijstad.
De seniorenraad peilt de behoefte aan een Volksuniversiteit met behulp van een korte enquête. Heeft u deze enquête nog niet ingevuld, dan kunt u dat hier alsnog doen. Klik op onderstaande rode link.

Naar Enquête Volksuniversiteit

 Wat is een volksuniversiteit?
Als onderdeel van het regionale maatschappelijke bestel wil een Volksuniversiteit  alle  inwoners van het verzorgingsgebied een aanbod doen voor een “Leven lang Leren”. Een volksuniversiteit is een bemiddelende, dienstverlenende organisatie, veelzijdig en toegankelijk waar iedereen ten behoeve van zijn/haar persoonlijke ontwikkeling terecht kan ongeacht vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond.
Deze instelling wil daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, het welzijn, de integratie en de participatie van de inwoners in de huidige maatschappij.
De instelling werkt zonder winstoogmerk.
De Volksuniversiteit dient  bereikbaar te zijn voor de gehele lokale gemeenschap met een kwalitatief hoogwaardig educatief cursusaanbod.

Nieuwsbrief maart 2019

Belangrijkste onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

 1. Seniorenraad Meierijstad organiseert een grote verkeersmarkt

De Seniorenraad organiseert een verkeersmarkt “Veilig de weg op“, op donderdagmiddag 21 maart 2019 vanaf 13.30 inloop tot 17.00 uur, in de “Podiumzaal” van S.C.C. ‘t Spectrum in Schijndel. Om 14.00 uur is er een welkomstwoord van de voorzitter, waarna wethouder Witlox de middag opent. Het bijwonen van de middag is gratis. Dit wordt een actieve middag met uitleg van deskundigen over diverse opfriscursussen zoals:

2.  Speerpunten Seniorenraad 2019 nu te lezen op onze website
Bent u geïnteresseerd in de onderwerpen waarmee de Seniorenraad in  2019 aan de slag gaat?  De speerpunten voor 2019 kunt u vinden op onze website op de pagina commissies:
https://seniorenraadmeierijstad.nl/commissies-2/

3. Waarvoor kun je bij onze Convenantpartner Welzijn De Meierij terecht?

Welzijnsorganisatie Welzijn De Meierij is er voor alle inwoners van Sint-Oedenrode en Schijndel en met name voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze sociaal werkers en vrijwilligers brengen mensen met elkaar in contact.

Voor meer informatie lees de volledige nieuwsbrief in onze bibliotheek.
Klik hier nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief januari 2019

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Excursie naar het Pieter Brueghelhuis in Veghel. Lees wat voor mogelijkheden er hier voor u liggen.
 2. Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari jl. van de Seniorenraad.
 3. Meepraten bij de invulling van het Sociaal Domein in onze gemeente door de Seniorenraad. Wat moet u zich daarbij voorstellen?
 4. Oproep aan alle senioren zich aan te melden op onze website. Hier kunt u lezen waarom uw stem telt.

Voor de hele nieuwsbrief klik op de volgende link:
Nieuwsbrief januari 2019