Op donderdagmiddag  2 november werd het convenant tussen de gemeente Meierijstad en de Seniorenraad Meierijstad ondertekend. Deze gebeurtenis vond plaats in het bestuurscentrum te Sint-Oedenrode in de grote raadszaal. Voor de ondertekening waren alle relevante instanties uitgenodigd.  Ettelijke tientallen mensen waren getuigen van de feestelijke ondertekening van het convenant door wethouder Eus Witlox, Wim van de Meij (voorzitter)  en Ben Merx (secretaris).

De middag begon met ontvangst in de voorzaal met koffie en gebak. Onze voorzitter gaf daarna een korte toelichting op het tot stand komen van het convenant. Daarna gaf ook wethouder Eus Witlox het belang van de overeenkomst in een kort woordje weer. Vervolgens vond de ondertekening plaats en daar werd een borrel op gedronken.

Het tweede deel van de bijeenkomst na de pauze was gericht op de toekomstige overige convenantpartners.  Deze convenanten bevatten allemaal specifiek gestelde  doelen en overeenkomsten gerelateerd aan de verschillende instanties. Toelichting hierop werd gegeven door secretaris  Ben Merx.

Afsluiting van de geslaagde middag vond onder het genot van een borrel en een hapje plaats in de hal van het bestuurscentrum.

De Seniorenraad Meierijstad kan nu werkelijk goed van start gaan en de geplande initiatieven verder ontwikkelen.

Henk van Esch.