Welzijn & Dienstverlening

By 15 november 2018oktober 5th, 2022Nieuws

Samenstelling Commissie Welzijn & Dienstverlening (W&D)

 • Eric de Goeij                              Voorzitter
  Jan Aalders                               Secretaris
  Frans Smits                               lid
  Thea Haeve                               id
  Ton Kremers                             lid
  Henk Kapteijns                        lid

Wat de Seniorenraad verstaat onder Welzijn en Dienstverlening wordt duidelijk na het lezen van de definities.
Welzijn is het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht. Welzijn is iets dat mensen individueel beleven en staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Omgekeerd kunnen bepaalde gevolgen van welvaart een bedreiging zijn voor het welzijn. Welzijn wordt meer bepaald door sociale stabiliteit dan door economische vooruitgang.
Het onderwerp welzijn zal de komende tijd steeds belangrijker worden. Zeker nu alle gevolgen van de welvaart, opgebouwd vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, hun tol beginnen te eisen. Voorzieningen zijn niet langer houdbaar en de participatiemaatschappij is geboren. Dit zal onmiskenbaar gevolgen hebben op het leven en welzijn van de senioren.
Met betrekking tot het onderwerp welzijn heeft de commissie Welzijn & Dienstverlening de afgelopen jaren de rapporten “het zich thuis voelen van de Schijndelse senioren” en “Sociale Veiligheid” geschreven. De conclusies en aanbevelingen zijn nog steeds actueel.

Dienstverlening is het leveren van een dienst of pakket van diensten aan een andere partij. Dienstverlening wordt door de Van Dale gedefinieerd als: “hulp die een persoon, instantie of onderneming biedt aan het publiek”.
Met betrekking tot dit onderwerp denkt de Seniorenraad aan diverse vormen van dienstverlening zoals:
Openbare dienstverlening door b.v gemeente en instellingen als Woonmij, thuiszorginstanties en het Openbaar Vervoer.

Voor meer informatie met betrekking tot deze commisie lees dan verder via  de link: Commissie Welzijn en Dienstverlening