Evaluatie pilot Woonscan Veghel zuid.

In de afgelopen maanden zijn er in Veghel Zuid diverse woonscans uitgevoerd. De betrokken partijen Gemeente Meierijstad, Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, KBO, Wooncorporaties Area en Woonmeij, Seniorenraad Meierijstad hebben samen over de start en de uitvoering een evaluatie gehouden om te beoordelen of dit project een vervolg dient te krijgen.

Een woonscan is een middel om samen met de bewoner(s) te kijken op welke wijze de woning beterlevensbestendig gemaakt kan worden. Na de presentatie in de wijk Veghel Zuid op 5 november 2022 kon men zich opgeven bij Ons Welzijn en daarna kwamen 2 vrijwilligers een gesprek houden om samen een vragenlijst te beantwoorden wat resulteert in een specifiek verbeter advies voor de bewoner(s).

Tijdens de evaluatie werd al snel duidelijk dat dit project een succes genoemd mag worden. De rapporten werden bij alle bewoners positief en als waardevol ontvangen. Bij alle bezochte adressen is er een verbetering doorgevoerd. Soms kleine eenvoudige ingrepen en soms wat ingrijpendere aanpassingen. Denk hierbij aan het bv. het opstellen van een levenstestament, aanschaf eenvoudige hulpmiddelen en kleine verbouwingen.

Ook het rapport als wegwijzer naar diensten werd duidelijk als positief aangeduid door de bewoner(s) vaak was het niet goed bekend wat de diverse organisaties binnen de gemeente Meierijstad kunnen betekenen voor de inwoners.

Bij de evaluatie bleek dat er een sterke wens is bij alle partijen om dit project verder uit te rollen maar voor het zover is moeten er een aantal zaken geregeld worden om opschalen mogelijk te maken. Denk hierbij aan werven van vrijwilligers, presentatie dagen(middagen), en het borgen van de structuur in ieders organisatie mogelijk te maken. En omdat niet alles tegelijk mogelijk is moet er een keuze gemaakt worden waar te starten.