Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

By 7 februari 2022maart 14th, 2022Algemene informatie

Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente
Meierijstad gehouden. Het is natuurlijk altijd belangrijk om het verkiezingsprogramma van de
verschillende politieke partijen te kennen. De afgelopen jaren heeft de Seniorenraad gesproken
met deze politieke partijen. Zij hebben altijd aangegeven dat ze de belangen van de Senioren
zeker niet uit het oog willen verliezen.
De Seniorenraad heeft daarom in aanloop de verkiezingen van 2022, de programma’s van de
politieke partijen in Meierijstad doorgelicht om te ontdekken wat zij de Senioren in de komende
vier jaren te bieden hebben.
Wij maken u graag deelgenoot van deze kennis. Natuurlijk geven we u geen stemadvies, omdat
wij er van uit gaan dat u wijs genoeg bent om zelf uw keuze te maken.
NB Opvallend is wel dat we in het programma’s van  Gemeentebelang Meierijstad,
niets hebben kunnen ontdekken waar iets over senioren wordt gezegd. Alle relevante
informatie m.b.t. senioren kunt u via de link lezen.

Verkiezings programma politieke partijen Meierijstad 2022