Verslag gesprek Gemeente Meierijstad, SRM en Dorpsraad.

By 24 januari 2023Nieuws Erp

Aanwezig: Kevin van Oort (woningbouw regisseur gemeente Meierijstad) Wim van Geelkerken ( Dorpsraad Erp en lid SRM) en Bert van Boxmeer( Lid SRM kerngroep Erp)
Doel: Inzicht krijgen in vraag en aanbod van duurzame woningen voor senioren in Erp, Keldonk en Boerdonk.

Inzicht in:

 • Aantallen die nodig zijn en die kunnen worden gerealiseerd
 • Toekomstige locaties waar deze woningen kunnen worden gebouwd
 • Koopwoningen: van betaalbaar tot duur
 • Huurwoningen van sociale huur naar markt conforme huur
 • Grootte (diversiteit) van deze woningen
 • Het tijdspad vanaf 2023 tot 2030

De huidige woonvisie van de gemeente Meierijstad wordt in 2023 herijkt en geüpdatet
Deze geactualiseerde woonvisie moet passen in landelijke af te sluiten woondeals.
Maar vooral in de regionale woondeal voor N-O Brabant.
Deze regionale woondeal is gereed in februari 2023

In het bestaande gemeentelijk beleid staat o.a. 25% sociale woningbouw, twee derde betaalbaar.
Ook worden de sleutel projecten benoemd die voor 2026 gerealiseerd worden.
Een onderdeel zal ook zijn:

 • wonen voor ouderen
 • Wonen met zorg

De nieuwe actuele en afgeleide woonvisie zal eind dit jaar of begin 2024 gepresenteerd worden aan de raad. Met daarin alle kwalitatieve verdelingen
Bij het tot stand komen van de nieuwe woonvisie speelt Area als woon coöperatie een grote rol.
Een gebiedsesse over Erp tussen Area en de gemeente is gepland op 31 januari 2023.
Ook zal ,op het juiste moment, de mening van de SRM/dorpsraad worden meegenomen bij het op te stellen woonbeleid.Wellicht is het zinvol om ook de resultaten van de in de toekomst te houden woonscan’s worden meegenomen in de opstelling van het woonbeleid.

De WWZ gesprekken zullen worden voortgezet in kleiner of groter verband om de toepassing van de huidige woonvisie op Erp Keldonk en Boerdonk te volgen. M.n. anticiperen op bestaande strategische posities en een goede afstemmen over de bewoning/invulling van de huidige woningen voor ouderen.

De Dorpsraad en SRM zijn van plan om medio dit jaar een woonmarkt te organiseren om de senioren van Erp Keldonk en Boerdonk te informeren over:

 • Het toekomstige woon beleid van de gemeente meierijstad
 • Informatie Area t.a.v. van het door hen gevoerde beleid
 • Mogelijke plannen van project ontwikkelaars in Erp Keldonk en Boerdonk.
 • Toepassing Mantelzorg situaties
 • Te houden woonscans. Om de validiteit van de huidige woningen voor ouderen te toetsen
 • Andere aanverwante onderwerpen.

Kevin van Oort geeft aan hier de rol van de gemeente graag te vertegenwoordigen.
Afgesproken is dat Kevin in het proces van de woonvisie met zijn collega(Eva) bespreekt op welke wijze SRM/Dorpsraad een rol krijgen. Daarnaast bekijkt Kevin na afloop van de gebiedssessie met Area of er een gezamenlijke afspraak met Area kan worden gepland.

Erp, 10 januari 2023

Bert van Boxmeer