Verslag gesprek 08-03 2022 met KBO, Dorps- Wijkraden en ONS welzijn in  Veghel

Wim van Meijl heet eenieder welkom en geeft na een voorstelronde een korte toelichting op het ontstaan van de Seniorenraad.
De doelstelling van de Seniorenraad is: de “Behartiging van de collectieve belangen van alle senioren in Meierijstad.
Na een periode van 5 jaar werken vanuit een centralistische opstelling heeft het Algemeen Bestuur in december 2020 een notitie Herijking Seniorenraad vastgesteld waarbij het uitgangspunt was om in de toekomst decentraal te gaan en samenwerking te zoeken met andere organisaties die ook op het terrein van het ouderenbeleid werkzaam zijn.
Het Dagelijks bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten om in gesprek te gaan met de KBO-afdelingen, Welzijnsinstellingen, Dorpsraden en Wijkraden en KBO Kring Meierijstad, onder het motto “Samen sterker, samen op pad”. Voor het hele gesprek klik hier: Gesprek Veghel 08-03-2022