Verslag bijeenkomst Kerngroep Erp SRM 14 November 2022:

By 18 november 2022Nieuws Erp

Klik op de titel van dit verslag om het makkelijk te kunnen lezen.

Aanwezig:
Suzanne, Annet, Antoon, Pieter, Wim, Paul , Jan en Bert
Afwezig met kennisgeving: Ine

 1. Mededelingen:
 • de organisatie van de verkeersmarkt verloopt goed en vordert gestaag.
 • Bert doet verslag van de actuele gang van zaken t.a.v. het opzetten van de SRM in Veghel.
 • De gemeente is met behulp van Schijndel begonnen aan het introduceren van een woonscan in Veghel. De eerste info bijeenkomst heeft op 5 November plaats gevonden. Omdat wij ook interesse hebben om met een woonscan te gaan werken in Erp in 2023 volgen we deze ontwikkeling op de voet.
 • Het houden van woonscan’s past in het beleid van de gemeente Meierijstad die ouderen zo lang mogelijk wil laten blijven wonen in hun huidige woning.
 • Op 8 december is er een thema middag over ouderen in armoede. Wellicht nuttig om te bezoeken.
 • Er loopt een leefbaarheid monitoring vanuit de gemeente. De SRM wacht op een aanpak samen met de gemeente t.a.v. de uitkomsten.
 • De overheid heeft een woonvisie opgesteld. Het is aan ons om deze te volgen en meehelpen te implementeren. Zie bijlage
 • a.v. het onderzoek over eenzaamheid in onze gemeente is er een coalitie opgezet om dit te vervolgen en aan te pakken waar de prioriteiten liggen. De SRM zoekt nog hun rol in deze.
 1. Verslag vorige bijeenkomst. Behandeld.
 2. Organisatie SRM kerngroep Erp.
 • Er zijn nu 8 personen die de kerngroep vormen van SRM Erp. Het zou goed zijn wanneer we (m.n. vanuit Boerdonk en Keldonk) nog 4 leden zouden kunnen toevoegen. Iedereen kijkt in zijn eigen netwerk naar mogelijke kandidaten om te benaderen.
 • Op grond van eigen voorkeur en affiniteit hebben we d volgende verdeling gemaakt. Bezetting van de commissie Wonen en veiligheid: Wim, Jan, Antoon, Pieter en Bert. De commissie welzijn en zorg: Pieter, Annet, Ine, Suzanne, Paul en Bert.
 • De communicatie rondom SRM Erp ligt voorlopig in handen van Bert.
 1. Communicatie schema 2023.
 • We geven de voorkeur aan 14 dagen eerder vergaderen als de planning van het D.B.
 • Voorkeursdag: Maandag 19.30 uur
 • De planning ziet er dan als volgt uit voor 2023: 6 februari, 20 maart, 1 mei, 12 juni, 24 juli, 28 augustus, 16 oktober en 18 december. Noteer het alvast in de agenda’s.
 1. Plan van aanpak in 2023.

Commissie wonen en Veiligheid:

 • Vervolge geven op de bijeenkomsten in Erp, Keldonk en Boerdonk t.a.v. levensloop bestendige woningen. Zie voorbeeld in Veghel.
 • Interpreteren en volgen van de uitvoering van de woonvisie van de gemeente.
 • Toepassen woonscan’s in Erp, Keldonk en Boerdonk.
 • Wellicht het organiseren van een woonmarkt

Commissie welzijn en zorg:

 • Toepassen van de Quick scan vitaal wonen voor onze kernen. Zie bijlage
 • Keuze maken uit actuele thema’s als aanpak eenzaamheid, Monitoring leefbaarheid per kern. Zie bijlage

Volgende vergadering 19 december om 19.30 uur na bijeenkomst verkeersmarkt.