Terugblik op inwonersbijeenkomst wonen, welzijn en zorg

By 16 september 2022november 18th, 2022Nieuws Erp

In Erp staat er de komende jaren een hoop te gebeuren op het gebied van woningbouw. Op korte termijn worden er al 200 woningen bijgebouwd. Gecombineerd met de sterke vergrijzing van Meierijstad is er voor de gemeente reden genoeg om in gesprek te gaan met seniore inwoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met name op het gebied van levensloopbestendige woningen, sociale voorzieningen, het belang van het dorpscentrum en de roep om actie waren wensen die wij veel hoorden tijdens de twee gesprekken met senioren in het wijk- en gemeenschapshuis Ter Aa (11 juli & 11 april). Deze avonden zijn gezamenlijk georganiseerd met KBO-Erp en de seniorenraad Erp.

De opgevangen geluiden worden toegepast op de vele woningen die nu, en toekomstig, zullen worden gerealiseerd. De resultaten van deze avonden een plek krijgen in de woonvisie van de gemeente. Ook vormt het belangrijke gesprekstof voor gebiedsgesprekken tussen de gemeente, welzijnsorganisaties, zorg partijen en woningcorporaties. Van de woningen die gebouwd gaan worden, zijn er minimaal 50 die geschikt zijn voor ouderen. Met alle verzamelde input sturen we lopende of nieuwe projecten bij.

We zijn op basis van deze gesprekken gaan nadenken over het organiseren van bijvoorbeeld woon adviesgesprekken in de toekomst. Zo kunnen wij ook in andere kernen van Meierijstad woon-, welzijn- en zorg wensen. Dankzij uw input kunnen wij stappen zetten. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.