Invulling “Sociaal Domein” – “Iedereen hoort erbij”!

Op donderdag 17 januari 2019 heeft de Seniorenraad Meierijstad deelgenomen aan de discussie over de invulling van het “sociaal domein”.

De gemeente had organisaties die werken op het gebied van “het sociaal domein” (dit behelst het terrein van wonen – welzijn – zorg – dienstverlening- werk – inkomen) uitgenodigd om mee te praten over hoe het sociaal domein het beste ingevuld kan worden.
Als je “sociaal domein ”vertaalt dan houdt dit in: een samenleving waarin iedereen erbij hoort – iedereen moet zich thuis kunnen voelen in de samenleving. Men praat dan ook wel eens over “een inclusieve samenleving”.

Circa 100 deelnemers namen deel aan deze ochtend bijeenkomst waar enkele punten benadrukt werden:

  • Zorg voor bekendheid “waar kan men terecht met een hulpvraag”, organiseer de hulp zo dicht en herkenbaar mogelijk bij de mensen in de buurt.
  • Zorg voor goede samenwerking van de zorg verlenende instanties, voorkom dat organisaties langs elkaar heen werken.
  • Sociale wijkteams vervullen een belangrijke rol in het signaleren van problemen.
  • Het overheidsbeleid gaat er van uit dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de praktijk wordt ervaren dat hierdoor onwenselijke situaties ontstaan: eenzaamheid – verwaarlozing. Belangrijk is dat dergelijke situaties centraal gemeld kunnen worden.

De Seniorenraad zal het vervolg op deze discussieochtend volgen en als hieraan een vervolg gegeven wordt, zal dit op onze site vermeld worden.