Beleidsplan SRM 2022-2026 “Vitaal op Maat”

By 7 februari 2022maart 14th, 2022Algemene informatie

Wie en wat we zijn en willen, kunt u binnenkort lezen in ons nieuwe beleidsplan 2022-2026. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan dit plan. Het plan is tot stand gekomen na overleg met buurt-, wijkraden, KBO afdelingen en de welzijnsinstellingen in Meierijstad.

Anno 2022 is het duidelijk dat het oplossen van problemen een zaak is van een gemeenschappelijke aanpak door alle partijen die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn. Vandaar dat de Seniorenraad verheugd is over de totstandkoming van een WWZ-Pact: een overeenkomst waarin partijen op gebied van Wonen – Welzijn – Zorg de bereidheid hebben uitgesproken om gezamenlijk en op een constructieve manier problemen aan te pakken, ieder vanuit zijn deskundigheid, maar wel oplossingsgericht.

Anno 2022 is het duidelijk dat het oplossen van problemen een zaak is van een gemeenschappelijke aanpak door alle partijen die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn. Vandaar dat de Seniorenraad verheugd is over de totstandkoming van een WWZ-Pact: een overeenkomst waarin partijen op gebied van Wonen – Welzijn – Zorg de bereidheid hebben uitgesproken om gezamenlijk en op een constructieve manier problemen aan te pakken, ieder vanuit zijn deskundigheid, maar wel oplossingsgericht.