Senioren Raad Meierijstad (SRM) kern Erp:

By 26 juli 2022november 18th, 2022Afdeling Erp

Een poosje geleden is de tot stand koming en organisatie van de Senioren Raad Meierijstad in de Erpse krant aangekondigd.
We hebben de afgelopen tijd gebruikt om de organisatie op te tuigen om zo goed mogelijk de belangen van Erp. Keldonk en Boerdonk te kunnen behartigen.
Dit houdt in dat er een goede vertegenwoordiging vanuit de Erp, Keldonk en Boerdonk zich gaan bezighouden met het op peil houden dan wel verbeteren van de leefomgeving en het welzijn van de ouderen.
Het aandeel 65 plussers in Meierijstad is nu rond de 20% maar stijgt de komende jaren door naar bijna 30%. De grootste stijging in deze bevolkingsgroep is te zien bij 75 jarigen en ouder. Nl van bijna 9% naar meer dan 15%.

Dit verloop van de bevolking samenstelling is de reden dat er meer dan gemiddeld aandacht dient te zijn voor het welzijn en leefomstandigheden van deze als maar groter worden bevolkingsgroep.
De huidige KBO in Erp, Keldonk en Boerdonk doet verschrikkelijk goed werk om de belangen van hun leden zo goed mogelijk te dienen.
Petje af voor wat daar allemaal georganiseerd wordt voor de ongeveer 700 leden.
Zij zorgen voor een prettige invulling van tijd besteding van de ouderen in onze maatschappij.

Het doel van De Senioren Raad (SRM) is om aanvullend op wat de KBO doet het welzijn en leefklimaat op langere termijn te verstevigen.
U moet dan denken aan de toekomstige invulling van de problematiek van Wonen en veiligheid en welzijn en zorg naast het in stand houden of opzetten van faciliteiten die het leven veraangenamen.
Nog concreter hebben we het dan o.a. over

 • Voldoende levensloop bestendige woningen in de kern van Erp, Keldonk en Boerdonk
 • Meer maatwerk leveren op het gebied van huisvesting in een veilige omgeving
 • Huisvesting voor minder draagkrachtige ouderen
 • Het kunnen leveren van zorg op maat

Naast deze huisvesting problematiek vooral ook aandacht voor de kwaliteit van leven zoals:

 • Hoe om te gaan met eenzaamheid
 • Participatie in de maatschappij
 • Hoe een dementie vriendelijke omgeving te creëren
 • Aandacht voor minder draagkrachtigen

Allemaal thema’s die de moeite waard zijn om in onze mooie leefomgeving te behouden dan wel te verbeteren.
M.a.w. De Senioren Raad zet zich in om naast het goede bestaande wat al wordt verzorgd door de KBO de belangen op korte en langere termijn van alle ouderen in Erp, Keldonk en Boerdonk te dienen.
En zoals al gemeld is het nu tijd om na een korte voorbereiding operationeel van start te gaan.

De onderwerpen die op korte termijn de aandacht vragen zijn.

 1. Voldoende levensloop bestendige woningen bouwen of verbouwen waar ouderen tot op late leeftijd kunnen blijven wonen.
 2. Maatwerk leveren op het gebied van huisvesting in een veilige omgeving. m.a.w. afstemming vinden tussen vraag en aanbod nu maar vooral in de toekomst.
 3. Het organiseren van een verkeersmarkt t.b.v. de ouderen in Erp, Keldonk en Boerdonk.

Naast deze actuele onderwerpen zullen we ook bezig gaan met het bepalen van de toekomstige agenda van de SRM en het verder optuigen van de organisatie achter de SRM.
Na de vakantie periode zullen we concreter worden over de inhoud van de te houden verkeersmarkt. Houd de publiciteit hierover maar in de gaten.
Tegelijkertijd gaan we aan de slag met voldoende levensloop bestendige woningen in de kern van Erp en de bouwtechnische en verzorging eisen die dit soort woningen met zich mee brengen.
In de Erpse krant van vorige week en de KBO nieuwsbrief zijn alle 55 plus inwoners van Erp, Keldonk en Boerdonk uitgenodigd om te komen praten over de toekomstige woon en leef situatie.
Bij deze vragen wij alle betrokkenen om deze avond te bezoeken die wordt gehouden op 11 juli om 18.45 uur in Ter Aa
Om de organisatie van de SRM te versterken bij deze een oproep aan bewoners uit Erp, Keldonk en Boerdonk, die zich graag in willen zetten om de leefomstandigheden van de ouderen te verbeteren, om zich te melden.

Neem dan contact op met Bert van Boxmeer. info@vboxmeer.nl of 06-81487599 voor meer informatie.