Werkgeroep Seniorenwijzer Kern Veghel

By 19 november 2018 oktober 24th, 2019 Afdeling Veghel

Na een eerste bijeenkomst op 26 september hebben vrijwilligers uit iedere kern vanuit de oude gemeente Veghel een vervolg gegeven aan het proberen uit te brengen van een Seniorenwijzer voor onze doelgroep: “Senioren”. Meerdere personen die zich bv middels een werkgroep “ZORG” en/of “Welzijn” in de kernen hebben aangemeld kijken momenteel of er een digitale versie moet komen met daarnaast een papierenversie. We realiseren ons heel goed dat op termijn er mogelijk geen papierenversie meer noodzakelijk is. Een oriënterende rondgang bracht op dat we op dit moment nog wel degelijk hiervoor moeten kiezen. De Seniorenwijzer die in Schijndel wordt uitgegeven wordt als leidraad gebruikt evenals de Ouderwijzer zoals die voor het laatst in 2013 is uitgegeven door Ons Welzijn. Een drietal personen gaat de inhoud vergelijken en het goede willen we behouden, maar we willen ook zeker duplicering van zaken voorkomen.
Wij komen in december weer bij elkaar en hopen begin 2019 met resultaat naar buiten te kunnen komen.
Mochten mensen na lezing van dit stukje interesse en/of vragen hebben kunnen ze contact opnemen met
Cor van der Aa 06-33779114