Category

Beleid

Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De oorspronkelijke “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) komt daarmee te vervallen.

De Seniorenraad Meierijstad handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van leden van het Bestuur, vrijwilligers en overige relaties is dat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft.

Klik voor meer informatie op deze link  Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018