Seniorenwijzer afdeling SchijndelHier kunt u de seniorenwijzer 2022 van Schijndel downloaden:
Kaft seniorenwijzer 2022 14-12-2021 defintief
SENIORENWIJZER 2022 17-12-2021 definitief

 

Januari 2022
In onze gemeente streeft de seniorenraad naar een uniforme uitgave van de “Seniorenwijzer” in alle voormalige deelgemeenten. Er zal gekeken worden naar de noodzaak ieder jaar een nieuwe gids uit te brengen. Dit project zal in 2022 vorm krijgen in samenwerking met de diverse betrokken partners. Vooralsnog verschijnt alleen in Schijndel de “Seniorengids 2022”.
Over de nodige ontwikkelingen in de overige deelgemeenten zullen we u op de hoogte houden.