Senior- Rooi
Peter Verbraak: Voorzitter, 0629043905, voorzitter@senior-rooi.nl
Secretaris is Mariette Hoozemans,secretaris@senior-rooi.nl
Adres: p/a Odendael 1, 5492 CT, Sint-Oedenrode
Gemeente: Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-473823
Website: www.senior-rooi.nl

Informatie over Senior-Rooi voor de sociale wegwijzer
Senior-Rooi is een vereniging die zich inzet voor het welzijn en de belangen van alle senioren in Sint Oedenrode in het algemeen, en die van haar leden in het bijzonder, ongeacht hun leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid, politieke voorkeuren, lichamelijke- of geestelijke beperkingen, uiterlijk enz.
Senior-Rooi ( www.senior-rooi.nl) is – met in medio 2021 zo’n 1500 leden – een informele welzijnsorganisatie. Senior-Rooi richt zich op inwoners van Sint Oedenrode die ouder zijn dan 50 jaar.
Senior-Rooi werkt nauw samen met KBO-Nijnsel. Met KBO-Nijnsel, KBO-Boskant en KBO-Olland vormt  Senior-Rooi het cluster Sint Oedenrode.
Senior- Rooi maakt onderdeel uit van de kring Meierijstad en is verbonden met KBO-Brabant.
Het magazine Senior-Rooi van de vereniging Senior-Rooi verschijnt 11 keer per jaar.
Senior-Rooi is bekend van:
-het organiseren van activiteiten gericht op ontmoeting. ( bridge, dansen, fietsen, kienen , kaarten, jeu de boules, wandelen, mantra zingen, slow samba, Tai Chi, koffie kletsen voor liefhebbers van old-timers, keezen, koffie kletsen voor liefhebbers van camper, enz. )
het organiseren van bijeenkomsten gericht op educatie/ontwikkeling/beleving
-( het organiseren van binnenlandse en buitenlandse reizen, bijeenkomsten filosofie, bezoek concerten in het muziekcentrum in Eindhoven, filmavonden , lezingen over diverse onderwerpen waaronder natuur en cultuur , cursussen gericht op werken met computer/iPad/mobiele telefoon)
– het aanbieding van ondersteuning aan leden.( zoals ondersteuning bij belasting aangifte, onafhankelijke ondersteuning bij het WMO-gesprek en (administratieve ondersteuning door vrijwilliger ouderenadviseurs )
– onze leden te informeren over relevante maatschappelijke thema’s/ontwikkelingen. (zoals bijeenkomsten over pensioen, testament, levenstestament )
– belangenbehartiging, voor individuele leden, ( zoals door individuele aandacht voor leden met ziekte, problemen enz) maar vaak indirect ook voor alle senioren in Rooi. ( +/- 40% van de Rooise bevolking is ouder dan 50). ( de stem van senioren uit Rooi laten horen aan de politiek bij Rooise zaken zoals het nieuwe zwembad, de herinrichting van de markt, gemeenteraadsverkiezingen)
Sint Oedenrode augustus 2021