Seniorenwijzer afdeling Veghel

 

Werkgeroep Seniorenwijzer Kern Veghel
Helaas is het bijzonder moeilijk dit project van de grond te krijgen.  Vrijwilligers uit iedere kern vanuit de oude gemeente Veghel hebben een vervolg willen gegeven aan het proberen uit te brengen van een Seniorenwijzer voor onze doelgroep: “Senioren”. Meerdere personen die zich bv. middels een werkgroep “ZORG” en/of “Welzijn” in de kernen hebben aangemeld om te kijken of er een digitale versie moet komen naast een papierenversie zijn door omstandigheden afgehaakt. We realiseren ons heel goed dat op termijn er mogelijk geen papierenversie meer noodzakelijk is. Een oriënterende rondgang bracht op dat we op dit moment nog wel degelijk hiervoor moeten kiezen. De Seniorenwijzer die in Schijndel wordt uitgegeven, wordt als leidraad gebruikt.
We zoeken nog mensen die graag aan dit project willen deelnemen en tot een succes kunnen maken.
Mensen die na lezing van dit stukje interesse en/of vragen hebben, kunnen mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.nl.

Januari 2022
In onze gemeente streeft de seniorenraad naar een uniforme uitgave van de “Seniorenwijzer” in alle voormalige deelgemeenten. Er zal gekeken worden naar de noodzaak ieder jaar een nieuwe gids uit te brengen. Dit project zal in 2022 vorm krijgen in samenwerking met de diverse betrokken partners. Vooralsnog verschijnt alleen in Schijndel de “Seniorengids 2022”.
Over de nodige ontwikkelingen in de overige deelgemeenten zullen we u op de hoogte houden.