Wonen & Veiligheid

Samenstelling Commissie Wonen & Veiligheid Schijndel. 

Eric de Goeij                                      voorzitter
Jan Aalders                                        secretaris
Frans Smits
Mieke van der Sangen
Ad van de Meerakker
Peter van de Ven
Thea Haeve

Projectplan “b’OnsThuis”.

Een projectgroep onderzoekt de mogelijkheid naar het ontwikkelen van een woonvorm voor ouderen wat “b’OnsThuis”  genoemd wordt.
De doelstelling van dit project is te komen tot een woonvorm voor ouderen, alleenstaand of samenwonend, in een complex van zeven tot ongeveer tien eenheden/appartementen.
Deze zouden moeten bestaan uit een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een badkamer met daarnaast het gebruik van een ontmoetingsruimte en een tuin, liefst in de omgeving waar men woonachtig is.
Er zal aandacht moeten zijn voor het “levensbestendig” wonen. Denk hierbij aan voldoende manoeuvreerruimte bij het gebruik van een rollator of rolstoel, een inloopdouche, drempelvrije toegang enzovoort naast ook parkeergelegenheid.
Mensen die graag hun eigen regie willen voeren maar daarnaast ook graag met anderen een activiteit als bijvoorbeeld koken, kaarten enzovoort willen ondernemen, zullen deze woonvorm aantrekkelijk vinden. Op deze manier belanden ze niet zo snel in een isolement.
Wilt u meedoen en wilt u ook uw stem laten horen in een projectgroep wonen / veiligheid, meldt u dan aan via onderstaande link.

Aanmelden Seniorenraard-activiteiten