Opiniepanel
Seniorenraad Meierijstad

Op diverse plaatsen in de site wordt u uitgenodigd om u aan te melden als deelnemer aan (naar keuze) diverse activiteiten van de seniorenraad. Het opiniepanel is één van de activiteiten. Als wij geconfronteerd worden met een vraag van een van de partners (gemeente of een zorginstelling) willen wij graag weten hoe u hierover denkt. Dat zijn altijd maximaal tien vragen, die u in nog geen tien minuten kunt beantwoorden. Daardoor kunnen wij – vanuit de senioren zelf – een goed advies geven aan deze partner.

Het opiniepanel kan uitgroeien tot een van de belangrijkste instrumenten, die de seniorenraad ter beschikking staan. Dat hangt mede af van het aantal deelnemers. Ga hier dus niet snel aan voorbij, het is in uw eigen belang. Hier meten wij de mening van onze achterban en geven op basis daarvan adviezen af!

Via dit formulier kunt u zich opgeven als deelnemer aan het seniorenraad opiniepanel. Het komt regelmatig voor dat instellingen en gemeente de mening van senioren vragen over zaken die hen direct aangaan. Hiermee kunt u uw stem laten horen! Bijvoorbeeld de vraag of er in Schijndel een hospice moet komen. Maar ook over alledaagse zaken als veiligheid op straat. Het is het platform voor alle senioren.

Uw inbreng bij het opiniepanel is anoniem. Uw privacy is gewaarborgd.

Aanmelden opiniepanel

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.