Ontwikkelingen rond de Volksuniversiteit Meierijstad

GESPREK 22 NOVEMBER 2022 VOLKSUNIVERSITEIT
Aanwezig:
Larissa Weitzel, directeur Volksuniversiteit Oss;
Francisca Hommenga, Lid Bestuur Volksuniversiteit Oss;
Henk van Esch, voorzitter Communicatie Seniorenraad;
Ben Merx, algemeen secretaris Seniorenraad.

 Larissa heet welkom en vraagt of de Seniorenraad al onderzocht heeft welke juridische vorm eventueel zou kunnen worden gebruikt voor de oprichting van een Volksuniversiteit Meierijstad.
Henk deelt mede dat hij advies heeft gevraagd aan een tweetal advocaten. Het is juridisch mogelijk om binnen het bestuur van de VU Oss een nieuwe afdeling op te richten. Er kunnen namelijk 2 aparte stichtingen onder hetzelfde bestuur functioneren waarbij de nieuwe stichting een eigen financiering krijgt.
Larissa merkt op dat zij aan het bestuur de vraag moet voorleggen of die de verantwoordelijkheid hiervoor willen dragen. De VU Meierijstad zou er gebruik kunnen maken van de backoffice systemen, zoals cursusregistratiesysteem en website. Er wordt thans gewerkt aan een lange termijn visie voor de VU Oss, waarin de VU Meierijstad een onderdeel zou kunnen zijn.
Henk merkt op dat een zelfstandige VU Meierijstad voorlopig geen optie is. Hiervoor is in het verleden niet gekozen.  Het volledig optuigen en besturen met verantwoordelijkheid is nooit een optie geweest van de SRM en zien ze ook niet zitten. Het verlenen van hand en span diensten is wel bespreekbaar.
Francisca Hommenga merkt op dat het waarschijnlijk mogelijk zou moeten zijn om met een klein aanbod te starten; bij voorbeeld enkele talen en misschien ook kunstgeschiedenis. Na een jaar zou een evaluatie moeten uitwijzen of uitbreiding haalbaar en realistisch is.
Henk merkt op dat het bestuur van de VU Oss eerst een definitieve keuze moet maken en dat daarna kan worden gekeken naar een nieuw te vormen bestuur onder supervisie van Oss. Dan zou ook een gesprek met de nieuwe wethouder kunnen worden overwogen.
Larissa denkt dat het haalbaar zou kunnen zijn om een pilot te starten met 4 of 5 docenten voor de cursussen Engels, Frans, Spaans en kunstgeschiedenis, bij voorbeeld in Mariendael in Sint-Oedenrode of ’T Spectrum in Schijndel. De Seniorenraad zou moeten kijken of iemand in Meierijstad als aanspreekpunt zou kunnen optreden.

Afspraak:
Henk zal het AB op 1 december informeren en kijken naar een persoon die als aanspreekpunt kan fungeren.
Het Bestuur van de VU Oss vergadert op 12 december 2022 waarbij het starten met pilot zal worden ingebracht.
Na 12 december zal een vervolggesprek worden gepland.