Category

Nieuws

Nieuwsbrief 5 oktober 2018

Nieuwsbrief Seniorenraad Meierijstad.
Deze maand met de volgende onderwerpen:

  1. Seniorenraad Meierijstad kaart mantelzorgwoningen problematiek aan bij gemeente Meierijstad.
  2. Gemeente Meierijstad honoreert plan project “Cursus Weggebruik Ouderen”, Seniorenraad met subsidie
  3. Ook Seniorenraad Meierijstad doet mee met Rabobank Clubkas Campagne.

Belangrijk!!

Als uw gegevens veranderen vergeet dan niet uw nieuwe telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan ons.

Onderwerpen en ideeën.

Heeft u onderwerpen die u graag aangekaart ziet worden door de Seniorenraad geef dat dan aan ons door. E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl

Voor de volledige nieuwsbrief kijk in onze bibliotheek!!

Veel leesplezier! Het bestuur van de seniorenraadmeierijstad.

Nieuwsbrief 3 juli 2018

Voorwoord van de voorzitter.

Het heeft een tijdje geduurd, maar hier is dan toch, de eerste nieuwsbrief van de Seniorenraad Meierijstad. Het feit dat u lang hebt moeten wachten op nieuws heeft te maken met de bemensing van de commissies in, met name, Veghel. Het bestuur heeft gemeend niet langer te willen wachten, met nieuws naar onze achterban, ondanks dat de commissies nog niet volledig bezet zijn. Het bestuur wil graag de senioren informeren over onderwerpen die actueel zijn, tevens wil het bestuur graag nog meer mailadressen van senioren om meningen te vragen over bepaalde onderwerpen.

Wim van Meijl.

Voor de volledige nieuwsbrief  klink op de volgende link: Nieuwsbrief 3 juli 2018

 

Jaarverslag SRM 2017

Datum    : 24 januari 2018

Van         : Algemeen secretaris

Hoewel in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement wordt gesproken over een verplichting tot het opstellen van een jaarverslag, heeft het dagelijks bestuur een overzicht gemaakt van al hetgeen waar de Seniorenraad Meierijstad zich mee heeft beziggehouden nadat op 24 januari 2017, tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Spectrum te Schijndel, door de notaris de oprichtingsakte werd gepasseerd.

Lees verder door een klik op de titel

Read More

WOONVORM “b’OnsThuis” hoopt op snel resultaat.

Een projectgroep uit de commissie “Wonen en Veiligheid” resulterend onder “Seniorenraad Meierijstad” afdeling Schijndel, heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een woonvorm voor ouderen.

Naast het gebruik van de resultaten van het woonwensenonderzoek werd een korte doelgerichte enquête gehouden onder de K.B.O.’s in Schijndel en Wijbosch waarin werd gevraagd, hoe men op gevorderde leeftijd zou willen wonen nu het zelfstandig wonen ook politiek een feit is.

Read More

Convenant gemeente Meierijstad en Seniorenraad Meierijstad gesloten.

Op donderdagmiddag  2 november werd het convenant tussen de gemeente Meierijstad en de Seniorenraad Meierijstad ondertekend. Deze gebeurtenis vond plaats in het bestuurscentrum te Sint-Oedenrode in de grote raadszaal. Voor de ondertekening waren alle relevante instanties uitgenodigd.  Ettelijke tientallen mensen waren getuigen van de feestelijke ondertekening van het convenant door wethouder Eus Witlox, Wim van de Meij (voorzitter)  en Ben Merx (secretaris).

Read More